Ocena brak

„BOHOSŁOWIJA"

Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012

Kwartalnik teologiczny wydawany
1923-39 i 1942-43 we Lwowie w języku ukraińskim dla duchowieństwa
Kościoła unickiego, a od 1963 w Rzymie.

Początkowo wyd. przez komitet redakcyjny, w skład którego
wchodzili profesorowie unickich seminariów duch. w Galicji,
od 1924 przez Bohosłowske Naukowe Towarystwo; przerwaną
na skutek działań wojennych działalność wydawniczą wznowiono
1963 dzięki staraniom pierwszego naczelnego red., J. Slipyja.

Założone w celu zaznajomienia duchowieństwa z literaturą
teol. i rozwijania własnej twórczości nauk. w tym zakresie,
a także podtrzymania akcji unijnej na Wschodzie, B. drukuje
rozprawy nauk., porusza niektóre aktualne zagadnienia teol., podaje
przegląd i recenzje prac teologów, prowadzi kronikę wydarzeń
z życia Kościoła oraz informuje o działalności Towarzystwa.

 

L. Hłynka, K. Czechowycz, Bohosłowske Naukowe Towarystwo u Lwowi w perszim desiatylittju swoho isnuwannija (1923-1933}, Lw 1934 (passim); Encyklopedija ukrajinoznawstwa, Mn 1949, I 2, 628-629; Wykaz czasopism teologicznych i filozoficznych w bibliotekach polskich, Wwa 1958, 1968 , 76.

Podobne prace

Do góry