Ocena brak

BOHONIKI

Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012

Wieś w woj. białostockim, muzułm. ośrodek
tzw. Tatarów pol.-litew., kultywujących własne tradycje.

Osiedleni 1697 przez króla Jana III Sobieskiego, otrzymali
jako rekompensatę za zaległy żołd ziemię; zrównani w prawach
ze szlachtą (z wyjątkiem uczestniczenia w życiu polit.), zobowiązani
byli do służby wojskowej. Pierwotnie w B. osiedlono prawdopodobnie
ludność plemienia zawołżańskiego, a w późniejszych wiekach nastąpiło wymieszanie różnych plemion tatarskich.

Mieszkańcy B. używają obecnie języka pol. i białoruskiego,
a w liturgii języka arab.; miejscem kultu jest meczet drewniany
z XIX w., zbudowany na planie centr., z latarnią pokrytą
dachem cebulastym; ich cmentarz uznano za obiekt zabytkowy.

 

J. Talko-Hryncewicz, Muslimowie, czyli tak zwani Tatarzy litewscy, Kr 1924; S. Kryczyński. Tatarzy litewscy, Wwa 1938; M. Konopacki, O muzułmanach polskich, PrzOr 43 (1962) 225-240; tenże, Pod białostockimi minaretami, Białystok 1972, 11-33; Z. Sokołowski, Województwo białostockie, Wwa 1972, 110.

Do góry