Ocena brak

BOGUFAŁ, Boguchwał II bp.

Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012

zm. 9 II 1253 w Solcu
(k. Środy Wlkp.); Pochodził prawdopodobnie z rodu Porajów.

Od 1211 był kanonikiem pozn., od 1231 kustoszem i kanonikiem
gnieźn. ; sakrę biskupią przyjął prawdopodobnie 10 VIII
1242; zapoczątkował 1243 budowę nowego prezbiterium w katedrze
pozn.;

do 1246 był kolektorem świętopietrza w Polsce;
w rozbitej na dzielnice Wielkopolsce odegrał jednoczącą rolę
polit.; zapobiegliwie administrował diec., powiększając jej majątek,
m.in. poprzez egzekucje uzyskanych 1232 przywilejów
immunitetowych i nadań;

współdziałał w fundacjach klasztorów,
szpitali i kościołów par.; Poznaniowi w czasie lokacji 1253
przekazał grunty z majątku biskupiego, leżącego na lewym brzegu
Warty, katedrze pozn. — przekazał bogaty zbiór rpsów dotyczących
głównie studium Pisma Św.; pozostawione przez B.
zapiski kronikarskie Godzisław Baszko wcielił do Kroniki
wielkopolskiej.

 

S. Karwowski, Biskupi poznańscy z XII i początku XIII w., RTPNP 37
(1910) 140-146; R. Gródecki, PSB II 194; B. Kiirbisówna, Studia nad „Kroniką wielkopolską". Prace Komisji Historycznej RTPNP 17 (1952) z. 1, 1-186- Nowacki DAP II 56.

Podobne prace

Do góry