Ocena brak

BOGUCKI JÓZEF SYMEON

Autor /jotek Dodano /12.02.2012

BOGUCKI JÓZEF SYMEON, ur. 1816, zm. 23 IV 1855
w Warszawie, powieściopisarz, felietonista. Danych biogr.
brak. Pisał powieści sensacyjno-obyczajowe (Zalotna, czyli
Jeden rok tajemnicy 1838, Klementyna, czyli Zycie sieroty t.
1-6 1846, Kapitaliści t. 1-4 1851) pod wpływem poczytnych
współcz. pisarzy franc., P. de Kocka, a zwł. E. Sue, za którym
ukazywał obok świata salonów nędzę wielkomiejską i środowisko
marginesu społ., snując na tym de kryminalną akcję
obfitującą w silne efekty. Zamieszczał w „Dzienniku Warsz."
i „Gazecie Warsz." felietonowe obrazki, czerpiące m.in. z poetyki
> szkicu fizjol., zebrane pt. Wizerunki społeczeństwa
warszawskiego (1844, wyd. rozsz. t. 1-2 1853, t. 2 rozsz. 1855).
Romans alegoryczny " Rodin, czyli Duch na drodze pokuty (t.
1-8 1846) jest kontynuacją Żyda wiecznego tułacza Sue.

OLP III 2 (M. Grzędzielska); J.W. GOMULICKI O autorze „Klementyny",
Stolica' 1960 nr 42; J.J. LIPSKI J.S.B., w: Warszawscy
„Pustelnicy" i „Bywalscy", t. 1, W. 1973.

Podobne prace

Do góry