Ocena brak

BOFORS - armata przeciwpancerna

Autor /ja123 Dodano /22.02.2011

Polska zakupiła armatę przeciw­pancerną firmy Bofors w połowie lat trzydziestych i po pewnej mo­dernizacji zakłady zbrojeniowe, Zakłady Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pru­szkowie, zaczęły wytwarzać tę broń pod nazwą 37 mm armata przeciw­pancerna wz. 36. W chwili wybu­chu wojny Wojsko Polskie dyspo­nowało 1400 działami wz. 36. Ar ­matę z przodkiem mieszczącym 80 nabojów ciągnął zaprzęg 2 lub 3 koni lub samochód Polski Fiat. Były to lekkie, celne i trudne do wykrycia armaty. Ich pociski prze­bijały pancerze wszystkich używa­nych wówczas czołgów.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

  kal. 37 mm

ciężar bojowy 380 kg

maksymalna donośność 7100 m

skuteczna donośność 1000-1500 m

szybkostrzelność praktyczna 10 strz./min

poziomy kąt ostrzału +£- 25°

pionowy kąt ostrzału od-10° do+25°

ciężar pocisku 0,7 kg

ciężar naboju 1,45 kg

pocisk przebijał pancerz o grubości 40 mm z odległości 100 m przy kącie uderzenia 30°.

Podobne prace

Do góry