Ocena brak

BODZIEC

Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012

 

BODZIEC łc. stimulus; ang. incentwe, sti­mulus; fr. stimulus; nm. Reiz

psych. Każda sytuacja lub zdarzenie po­wodujące pobudzenie któregokolwiek —> receptora (1). Znaczenie terminu „bo­dziec" jest precyzowane przez odpowied­nią kwalifikację, np.: bodziec zewnętrzny - wewnętrzny, bezwarunkowy - warun­kowy, nieadekwatny - adekwatny. Kwali­fikacji bodźców nie należy utożsamiać z ich właściwościami, np. z siłą, modalnością, intensywnością, jakością itp.

Podobne prace

Do góry