Ocena brak

BOBIŃSKA HELENA, z BRUNÓW

Autor /jotek Dodano /12.02.2012

BOBIŃSKA HELENA, z BRUNÓW, ur. 9 V 1887 w Warszawie,
zm. 9 VI 1968 tamże, powieściopisarka, autorka książek
ila dzieci i młodzieży, tłumaczka. Siostra J. Bruna, żona S. Bobińskiego,
 działacza SDKPiL, od wczesnej młodości związana
z ruchem komunist., uczestniczyła w rewolucji 1905. W l.
1920—45 przebywała w ZSRR, współpracując z pol. i radz.
pismami lit. i młodzieżowymi („Trybuna", „Towarzysz",
Komsomolskaja prawda", „Świt", „Kultura Mas" i in.); 1936
cerownik lit. Państwowego Teatru Pol. w Kijowie, 1934-38
czł. Związku Pisarzy Radzieckich. Po powrocie do kraju 1945
kontynuowała działalność pisarską. Wydała wiele powieści,
opowiadań i nowel, których akcja, niekiedy niezwykle barwna.
łączy się z wyrazistymi akcentami dydaktyczno-społecznymi.
Debiutowała powieścią O szczęśliwym chłopcu (1918),
w której przeciwstawiła życiu dziecka inteligenckiego los
dzieci ze środowisk robotniczych. Popularność zdobyła także
Zemsta rodu Kabunauri (1930, wyd. krajowe 1950), rozgrywająca
się na Kaukazie tuż po rewolucji; ponadto Maria Skłodowska-
Curie (1945), Stach Sobie-pan (1947), Lipniacy (1948)
0 wakacyjnej zabawie w sprawiedliwą republikę, O kotku
góralu (1949), Sąd pionierów (1925, wyd. krajowe 1950) oraz
Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina (1953). Fragment swego
bujnego życiorysu, obejmujący okres ważnych wydarzeń hist.
1902-18, przedstawiła we wspomnieniach Pamiętniki tamtych
lat cz. 1 (1963). Dokonała przekładów z języka ros., m.in. dzieł
A. Czechowa, A. Gajdara, M. Gorkiego. Utwory B. tłumaczone
były m. in. na ros., niem., norw., słowac., czes., bengali, węg.,
bułgarski. Za twórczość dla dzieci i młodzieży otrzymała
nagrodę prezesa Rady Ministrów (1951).

w. ŻÓŁKIEWSKA H.B., „Twórczość" 1968 nr 8.
Krystyna Kuliczkowska

Podobne prace

Do góry