Ocena brak

BŁYSKAWICA - okręt

Autor /ja123 Dodano /22.02.2011

Niszczyciel zamówiony w angiel­skiej stoczni J. Samuel White & Co. Ltd. Cowes przez Polską Marynarkę Wojenną, zwodowany 1 październi­ka 1936 r. Zapisał piękną kartę w hi­storii Polskiej Marynarki Wojennej, choć nie uczestniczył w obronie wybrzeża, gdyż 30 sierpnia 1939 r. wykonując plan *Pekin, odszedł wraz z dwoma innymi niszczycie­lami do Wielkiej Brytanii. Wzmoc­nił tam szczupłe siły, jakie *Royal Navy mogła przeznaczyć w począt­kowym okresie wojny do ochrony szlaków żeglugowych i zwalczania *U-bootów. Już 7 września załoga Błyskawicy (razem z * Burzą i *Gro­mem) odniosła sukces, wykonując na Morzu Hebrydzkim pierwszy skuteczny atak na niemiecki okręt podwodny (Admiralicja brytyjska uznała, że U-boot został uszko­dzony). W kampanii norweskiej Błyskawica uczestniczyła w eskor­cie brytyjskich krążowników z de­santem na pokładach, osłaniała konwoje i zwalczała niemieckie sa­moloty. W czasie ewakuacji alianc­kich oddziałów z *Dunkierki atako­wała 2 niemieckie okręty podwod­ne, odpierała ataki samolotów, wyratowała załogę tonącego francu­skiego niszczyciela Sirocco i odho-lowała do Anglii ciężko uszkodzony niszczyciel brytyjski Greyhound.

Je­sienią 1942 r. eskortowała statki konwoju idącego do Bougie (Algie­ria) i walczyła tam z 30-40 nie­mieckimi bombowcami. W czasie największej alianckiej operacji in­wazyjnej w *Normandii w 1944 r. ostrzeliwała nabrzeżne baterie i zwalczała samoloty. Wzięła udział w bitwie pod Ouessant (Ushant) w nocy z 8 na 9 czerwca 1944 r. , gdy 8 alianckich niszczycieli z 10 flotylli (dowódca kpt. B. Jones) za­topiło 2 i uszkodziło 2 duże nie­mieckie niszczyciele. W nocy z 14 na 15 lipca 1944 r. uczestniczyła w rozgromieniu nie­przyjacielskiego konwoju koło Ile de Groix. Łącznie w czasie wojny przebyła 146 tys. mil, eskortowała 83 konwoje, przeprowadziła 108 pa­troli i operacji. W lipcu 1947 r. powróciła do kraju i służyła do 1975 r. Dzisiaj jest okrętem-muzeum.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (1939 r.)

wyporność 19751

długość 114 m

szerokość 11,3 m

prędkość 39 węzłów

7 dział (1 x 1,3 x 2) kal. 120 mm

4 działa przeciwlotnicze kal. 40 mm

8 najcięższych karabinów maszynowych przeciwlotniczych

6 wyrzutni torped kal. 533 mm

wyrzutnie bomb głębinowych 60 min po modernizacji w 1941 r.:

8 dział przeciwlotniczych kal. 102 mm

4 działa przeciwlotnicze kal. 40 mm

4 działka przeciwlotnicze kal. 20 mm

4 wyrzutnie torped kal. 533 mm

4 miotacze i 2 wyrzutnie bomb głębinowych

Podobne prace

Do góry