Ocena brak

Błony komórkowe

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

W każdej komórce istnieje wiele struktur błoniastych. Jedne z nich oddzielają komórkę, inne ograniczają określone obszary cytoplazmy, tworząc w niej system kanałów lub cystern, jeszcze inne błony stanowią osłonki dla organell i komórkowych, oddzielając je od cytoplazmy. Błony wewnątrzcytoplazmatyczne nazwano cytomembranami . Przyjęto dzielić je na: błon y szorstkie , mające na swej powierzchni drobne ziarnistości , zwane rybosomami (p. dalej), i błon y gładkie , nie mające ziarnistości . Cytomembrany tworzą więc system wydzielonych wewnątrzkomór -kowych kanałów lub obszarów cytoplazmy, które nazywamy kom -partmentami ; mają one zapewnić autonomię procesom odbywają-cym się w poszczególnych obszarach. Ten rozdział cytoplazmy odgrywa ważną rolę w metabolizmie komórkowym, ponieważ w obrębie odgraniczonych błonami kompartmentów może dochodzić do wysokiego stężenia substratu potrzebnego do reakcj i katalizowanych przez enzymy zlokalizowane w ścianach błon odgraniczających. Wszystkie komórki otoczone są błoną odgraniczającą cytoplazmę komórki od środowiska. Błonę taką nazywamy cytolemą albo plazmole-mą. Grubość jej wynosi 7,5—10 nm. Oznacza to, że błona ta widoczna jest tylko w mikroskopie elektronowym. Wyróżnia się w niej trzy warstwy: blaszkę zewnętrzną (grubość ok. 2,5 nm), blaszkę wewnętrzną skierowaną do komórki oraz leżącą między nimi przestrzeń grubości ok. 3 nm. Błony te zbudowane są z białek i fosfolipidów. Ich wzajemny stosunek wynosi średnio 2:1.

 

Podobne prace

Do góry