Ocena brak

Błona śluzowa odbytnicy

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Błona śluzowa części miednicznej odbytnicy nic różni się prawie od błony śluzowej reszty jelita grubego. Powierzchnia jej jest gładka (bez kosmków) wysłana jednowarstwowym nabłonkiem wałeczkowa tym, który zawiera bardzo liczne komórki kubkowe. Gruczoły Lieberkiihna są większe niż w innych częściach jelita grubego, a nabłonek ich składa się w większości z komórek kubkowych. Tym się tłumaczy wielka ilość śluzu, który wytwarza nieraz odbytnica w warunkach chorobowych. Grudki chłonne są liczne, szczególnie w części górnej i sięgają w obręb tkanki podśluzowej.

Błona śluzowa części kroczowej wysłana jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim; blaszka właściwa zbudowana jest z wiotkiej tkanki łącznej; tkanka Iimfatyczna tu już nie występuje. Błona śluzowa części kroczowej nie zawiera gruczołów Lieberkuhna, natomiast są w niej specjalne wgłębienia, tzw. kieszonki Morgagniego (p. dalej). Odróżniamy tu trzy różne odcinki. Mówimy o odcinku górnym, czyli pasie fałdów odbytniczych, o odcinku lub pasie pośrednim i o odcinku dolnym, czyli pasie skórnym.

Podobne prace

Do góry