Ocena brak

Błona śluzowa macicy

Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013

Na powierzchni błony śluzowej macicy występuje nabłonek jednowarstwowy walcowaty (przed okresem dojrzewania płciowego jest to nabłonek jednowarstwowy sześcienny, który następnie ulega podwyższeniu) leżący na błonie podstawnej. W nabłonku wyróżniamy: komórki nieurzęsione o charakterze gruczołowym i mniej liczne komórki urzęsione pokryte rzęskami. Pomiędzy tymi walcowatymi komórkami występują liczne limfocyty i komórki NK.

Nabłonek pukla się do błony śluzowej macicy i tworzy gruczoły maciczne. Są to najczęściej gruczoły proste cewkowe, których dna znajdują się w głębszych warstwach błony śluzowej właściwej, to jest w jej części podstawnej. Komórki wyścielające cewki gruczołowe są podobne do tych znajdujących się na powierzchni błony śluzowej, ale w gruczołach występuje mniej komórek urzęsionych. Wydzielina gruczołów macicznych ma charakter śluzowy, a jej składniki uczestniczą m.in. w procesie kapacytacji plemników oraz zaspokajaniu potrzeb metabolicznych komórek płciowych i zarodka.

Błona śluzowa właściwa macicy (inne nazwy to blaszka właściwa błony śluzowej lub zrąb) jest zbudowana z tkanki łącznej trudnej do sklasyfikowania (wcześniej opisywano ją jako tkankę siateczkowatą lub galaretowatą niedojrzałą). Występują w niej liczne słabo zróżnicowane komórki kształtu gwiaździstego łączące się ze sobą długimi wypustkami. Ponadto obecne są komórki tuczne, makrofagi i wędrujące granulocyty obojętnochłonne i limfocyty. W substancji międzykomórkowej występują liczne włókna srebrochłonne oraz obfita sieć naczyń krwionośnych.

Błona śluzowa macicy składa się z dwóch części:

  • czynnej (czynnościowej) – gruba warstwa wierzchnia, ulega cyklicznemu złuszczaniu podczas cyklu menstruacyjnego, zawiera górne i środkowe odcinki gruczołów macicznych, budującą ją tkankę porównywano do siateczkowatej lub galaretowatej niedojrzałej;

  • podstawnej – cienka warstwa leżąca bliżej błony mięśniowej, nie złuszcza się i podlega niewielkim zmianom podczas cyklu menstruacyjnego, zawiera przede wszystkim dna gruczołów macicznych, występują w niej liczne komórki i włókna tkanki łącznej, jej budowę porównywano do tkanki łącznej wiotkiej.

Podobne prace

Do góry