Ocena brak

Błona mięśniowa szyjki

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Błona mięśniowa szyjki (tunica muscularis ceruicis), jak już zaznaczono, ma układ przeważnie okrężny. W porównaniu do trzonu zawiera ona znacznie mniej składników kurczliwych, więcej natomiast tkanki łącznej włóknistej zbitej, włókien Uejodajnych a zwłaszcza sprężystych. W czasie ciąży tkanka ta ulega rozpulchnieniu i w czasie porodu kanał szyjki bardzo silnie rozszerza przechodzący płód: jednak w związku ze swą sprężystością szyjka zazwyczaj nie ulega naddarciu. Jedynie odcinek pochwowy szyjki ustępuje pod naporem i rozciąga się bocznie lub nawet nadrywa się. Stąd powstaje różnica kształtu tej części szyjki u kobiety przed i po urodzeniu (u nieródek i wieloródek). Po porodzie na skutek skurczu mięśniówki i reorganizacji tkanki łącznej budowa błony mięśniowej wraca do stanu sprzed ciąży.

Podobne prace

Do góry