Ocena brak

Błona mięśniowa przełyku

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Błona mięśniowa (tunica muscularis) powoduje napięcie i ruchy przełyku. Składa się ona z w a r s t w y zewnętrznej przebiegającej podłużnie i z warst w y w e w n ę t r z n e j biegnącej okrężnie. Warstwa podłużna jest mniej więcej tej samej grubości co warstwa okrężna, podczas gdy w dalszych odcinkach cewy pokarmowej warstwa okrężna jest stale grubsza. U dołu warstwa podłużna bez widocznej granicy przechodzi w pasma podłużne mięśniówki żołądka; u góry dzieli się na dwa taśmowate pasma, prawe i lewe, które przyczepiają się do chrząstki picrścieniowatcj krtani nie przechodząc w mięśniówkę gardła. Warstwa okrężna łączy się bezpośrednio z mięśniówką gardła u góry, u dołu z włóknami okrężnymi i skośnymi żołądka.

Podobne prace

Do góry