Ocena brak

Błona mięśniowa odbytnicy

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Błona mięśniowa, która jest znacznie grubsza niż w innych częściach jelita, składa się z dwóch warstw tkanki mięśniowej gładkiej: warstwy zewnętrznej podłużnej i wewnętrznej okrężnej, tak samo jak w innych odcinkach jelita.

Warstwa podłużna obejmuje nieprzerwanie całą powierzchnię; wytwarza ona w górnej części z przodu i z tyłu silniejsze pasma, które są przedłużeniem taśm okrężnicy esowatej; poniżej układ mięśniówki jest już zupełnie równomierny. Pasmo włókien mięśniowych gładkich, które rozpoczyna się na więzadle krzyżowo-guzicznym przednim, tzw. m. od byt ni-czo-guziczny (rn. rectococcygeus), dochodzi do warstwy podłużnej od strony tylnej, częściowo miesza się z nią, częściowo obejmuje odbytnicę dokoła. Ku dołowi włókna podłużne łączą się z włóknami dźwigacza odbytu, jak również kierują się do skóry przebiegając miedzy zwieraczem odbytu wewnętrznym a zewnętrznym.

Warstwa okrężna, jednolita w części miednicznej, w części kroczowej stopniowo staje się grubsza i wytwarza pierścień mięśniowy około 1—2 cm szeroki, zwany zwieraczem odbytu wewnętrznym (m. sphincter ani internus s. leiosphincter; leios = gładki); mięsień ten sięga aż do granicy skóry. U podstaw fałdów poprzecznych błony śluzowej warstwa okrężna jest nieco grubsza, szczególnie u podstawy tzw. fałdu poprzecznego Kohlrauscha (p. dalej); zgrubienie to nazywają niektórzy zwieraczem odbytu trzecim (m. sphincter ani tertius s. Jfelatoni).

Część kroczową odbytnicy otaczają z zewnątrz w górze włókna dźwigacza odbytu, w dole zaś silny, okrężny (prążkowany) zwieracz odbytu zewnętrzny (rn. sphincter ani externus s. rabdosphincter; rabdos = prążek; patrz mięśnie krocza). Zwieracze odbytu wewnętrzny i zewnętrzny swym napięciem spoczynkowym zamykają odbyt, a kurcząc się przeciwdziałają parciu na stolec wywołanemu perystaltyką ściany jelita grubego. Po zniesieniu działania zwieraczy oddawanie stolca nie podlega naszej wroli; następuje wtedy mimowolne oddawanie kału (nietrzymanie kału, incontinentia (dvi).

Podobne prace

Do góry