Ocena brak

Błona mięśniowa moczowodu

Autor /dianka Dodano /12.01.2012

Błona mięśniowa moczowodu układa się w trzy warstwy. Do wewnętrznej warstwy okteżnej i zewnętrznej podłużnej, które dotychczas znajdywaliśmy w narządach cewkowych. dochodzi jeszcze najbardziej wewnętrzna warstwa podłużna. Zewnętrzna warstwa podłużna występuje jednak z reguły tylko w dolnej trzeciej części moczowodu stanowiąc przedłużenie mięśniówki pęcherza. Mięśniówka jest stosunkowo bogato poprzeplatana tkanką łączną zawierającą również włókna sprężyste. Niektórzy autorzy wszystkie ozy warstwy mięśniówki zaliczają do błony mięśniowej, inni natomiast — wewnętrzną warstwę podłużną zaliczają do tkanki podśluzowej. W części śródściennej moczowodu brak jest warstwy okrężnej; obie warstwy podłużne łączą się więc w jedną, która przechodzi w mięśniówkę trójkąta pęcherzowego, chociaż na ogół zachowuje swą samodzielność w stosunku do mięśniówki gładkiej pęcherza.

Podobne prace

Do góry