Ocena brak

Błona mięśniowa macicy

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Błona mięśniowa (tunica muscularis) stanowi najgrubszą warstwę ściany macicy i tworzy tzw. mięsień maciczny (myometrium). Mięsień maciczny składa się zc zwartego układu pęczków mięśniowych gładkich, wśród których występuje skąpa ilość luźnej tkanki łącznej, głównie w otoczeniu licznych naczyń krwionośnych. Błona mięśniowa jest więc równocześnie błoną naczyniową. Komórki mięśniowe są tu stosunkowo duże i wielkość ich podlega znacznym wahaniom w czasie cyklu menstruacyjnego, a zwłaszcza w czasie ciąży. Na początku cyklu miesiączkowego długość komórek waha się od 40 do 60 a, w końcu cyklu od Sodo 90 ix, dochodząc nawet do 250 fx; w czasie ciąży długość wzrasta do 800 i 900 a.

W mięśniówce macicy, grubość której wynosi 1 do 1,5 cm, wyróżnić można 3 słabo rozgraniczone warstwy: najgrubszą, środkową tzw. warstwę naczyniową (stratum uasculare), zawierającą liczne rozgałęzienia naczyń krwionośnych; warstwę zewnętrzną nadnaczyniową (stratum suprauasc.ulare) i wewnętrzną pod naczyniową (stratum subvasculare) przylegającą do błony śluzowej. Obie te ostatnie warstwy zawierają drobniejsze naczynia.

Złożony układ mięśnia macicznego jest więcej zrozumiały, gdy rozpatrując go uwzględnimy przebieg naczyń krwionośnych macicy w łączności z rozwojem mięśniówki. Naczynia tętnicze, jak zobaczymy niebawem, odchodzą z obu tętnic macicznych, prawej i lewej, biegnących wzdłuż brzegów macicy. Każda z nich oddaje po 9 do 14 gałęzi bocznych wnikających do mięśniówki i w zewnętrznej części warstwy naczyniowej przebiegają łukowato. Od nich odchodzą gałązki promienisto wnikające do wewnętrznej części warstwy naczyniowej, by z kolei przejść w tętniczki znów promienisto biegnące ku błonie śluzowej. Cały ten układ naczyniowy objęty jest mięśniówką macicy w sposób zapewniający jej celowe funkcjonowanie, zwłaszcza w czasie ciąży i porodu. Powyższy stosunek mięśniówki do naczyń związany jest z jej powstaniem z dwu zrastających się z sobą przewodów przypranerczowych.

Według Goerttlera mięśniówka macicy powstaje z dwu składników odmiennego pochodzenia. Są to: tzw. mięśniówka pierwotna rozwijająca się z przedłużenia mięśniówki jajowodów oraz mięśniówka wtórna albo dodatkowa rozwijająca się z mezenchymy podsurowiczej oraz z pasm mięśniowych wstępujących do macicy (w końcowym okresie ciąży) z więzadeł dochodzących do macicy.

Podobne prace

Do góry