Ocena brak

Błona międzykostna goleni

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Błona międzykostna goleni (membrana interossea cruris) rozpięta jest między brzegami międzykostnymi kości piszczelowej i strzałki, zamykając przestrzeń międzykostną. Włókna biegną przeważnie skośnie ku dołowi od kości piszczelowej do strzałki, niektóre pasma w kierunku odwrotnym. Ku dołowi błona międzykostna przedłuża się w więzozrost piszczelowo-strzałkowy. W części górnej błony znajduje się większy otwór dla przejścia naczyń piszczelowych przednich. Również w części dolnej leżą małe otworki; przez jeden z nich biegnie gałąź przeszywająca tętnicy strzałkowej. Odporność błony międzykostnej jest bardzo znaczna. Próby obciążenia wykazały, że jest ona na ogół odporniejsza od strzałki. Błona międzykostną hamuje podłużne przesuwanie się obu kości goleni w stosunku do siebie; służy poza tym za pole przyczepu dla mięśni.

Podobne prace

Do góry