Ocena brak

Błona biaława

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Błona biaława (tunica albuginea) utworzona jest z włóknistej zbitej tkanki łącznej, głównie z włókien kiejodajnych. Włókna zewnętrzne przebiegają podłużnie, wewnętrzne bardziej skośnie, choć dokładny ich układ nie jest bliżej znany. Włókna sprężyste nie są liczne i wskutek tego w stanie napiętym błona stawia silny opór, podobnie jak rozcięgna w narządach ruchu stawiają opór przy pociąganiu mięśni. Obie błony białawe w obrębie trzonu prącia na powierzchniach stycznych zlewają się z sobą w jedną przegrodę prącia (septumpenis), w której zewnętrzne włókna podłużne nie biorą udziału. Przegroda ta nie oddziela jednak całkowicie ciał jamistych od siebie, lecz zawiera liczne pionowo ustawione szczelinki, zwłaszcza w .części przedniej, podobne do przestrzeni między zębami grzebienia (septum pectiniforme peni). Grubość błony białawej w prąciu wiotkim wynosi około 2 mm, w prąciu wzniesionym jest znacznie mniejsza i często dochodzi tylko do 1/4 nim. W prąciu wiotkim włókna zsuwają się, a skóra zewnętrzna układa się w drobne fałdziki. W maksymalnym wzwodzie błona biaława jest silnie napięta i niepodatna.

Podobne prace

Do góry