Ocena brak

Błogosławiony Jerzy Matulewicz

Autor /fajka Dodano /08.01.2013

gr. georgeo - uprawiam, georgos – rolnik.Bł. Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulaitis), zakonnik, biskup. Urodził się w 1871 roku w wielodzietnej rodzinielitewskiej, we wsi Lugine koło Mariampola na Suwalszczyźnie. Oboje rodzice umarli, gdy bytmałym dzieckiem. Po paru latach nauki w gimnazjum na prawach ekstemisty zachorował na gruźlicę kości.Choroba ta gnębiła go do końca życia. Studiował w seminarium duchownym w Kielcach. Zapamiętanogo jako kleryka pełnego spokoju, wewnętrznej równowagi, otwartego, pracowitego. Gdy władze carskiezamknęły seminarium, kontynuował naukę w Warszawie, następnie w Petersburgu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1898 roku. Doktorat uzyskał na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. Powróciłdo Kielc, gdzie podjął zajęcia jako profesor seminarium. Następnie rozwinął działalność społeczną wWarszawie, zakładając m. in. Stowarzyszenie Robotników Katolickich oraz gimnazjum na Bielanach. Byłzałożycielem zgromadzenia Sióstr Ubogich od Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1907 roku objął katedręsocjologii w Akademii Duchownej w Petersburgu. W dwa lata później wstąpił do zakonu marianów. Zreformowałgo, przystosowując do potrzeb współczesności. W 1911 roku został generałem zakonu, którymkierował do śmierci. W 1918 roku mianowano go biskupem wileńskim. W 1925 został arcybiskupem iwizytatorem apostolskim Litwy Zmarł 27 stycznia 1927 roku w Kownie. Beatyfikowany przez JanaPawła II w 1987 roku. Jego relikwie spoczywają w kościele w Mariampolu. Jest jednym z patronów Litwy.

Podobne prace

Do góry