Ocena brak

BLISKI WSCHÓD 1940-45

Autor /marmolada Dodano /02.03.2011

Zalążkiem Annii Polskiej na Wschodzie była Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (dowódca płk Stanisław Kopański) formowana od czerwca 1940 r. w okolicach miasta Homs w Syrii, która była wówczas terytorium mandatowym Francji. Brygada miała zasilić francuską Annie Lewantu. Po upadku Francji na rozkaz gen. Sikor­skiego przeszła 27-30 czerwca 1940 r. do Palestyny (mandat biytyjski); brała udział w walkach z wojskami niemiec-ko-włoskimi w Afryce Północnej (To­bruk), w czasie których straciła 638 żoł­nierzy zabitych, rannych, zaginionych. 3 maja 1942 r. rozwinęła się w 3 Dywizję Strzelców Karpackich, w połowie 1943 r. weszła w skład 2 Korpusu Polskiego. W połowie 1941 r. utworzono Do­wództwo Wojsk Polskich na Środko­wym Wschodzie; dowódcą od 1 gru­dnia 1941 r. został gen Józef Zając.

Po ewakuacji Armii Polskiej ze Związku Radzieckiego gen. Sikorski zatwierdził 12 września 1942 r. nową organizację wojsk polskich na Środ­kowym Wschodzie, wprowadzając nazwę „Armia Polska na Wscho­dzie"; 1 marca 1943 r. liczyła 66 192 żołnierzy i oficerów, z których 2493 czekało na na transport do Wielkiej Brytanii (później wstrzymano wysy­łanie żołnierzy). 16 czerwca gen. Si­korski ogłosił decyzję o utworzeniu 2 Korpusu Polskiego oraz utrzymaniu dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie do momentu odejścia 2 koipusu na front.

W jego skład (do­wódca gen. Władysław Anders) we­szły: 3 Dywizja Strzelców Karpac­kich i 5 Kresowa Dywizja Piechoty (obie z powodu braku uzupełnień miały po 2 Brygady Piechoty), 2 Sa­modzielna Grupa Artylerii, 2 Samo­dzielna Brygada Czołgów i inne. 7 grudnia 1943 r. zapadła decyzja 0 wysłaniu koipusu do Włoch, gdzie po transporcie w pięciu rzutach zna­lazł się jako całość (stan liczebny 1 maja 1944 r. - 45 999 oficerów i żołnierzy) w kwietniu 1944 r. i wszedł w skład brytyjskiej 8 armii. W końcowym etapie wojny 2 korpus został poważnie powiększony.

W dy­wizjach piechoty sformowano trzecią brygadę piechoty, powiększono 2 grupę artylerii, rozpoczęto for­mowanie 2 dywizji pancernej oraz 14 samodzielnej brygady pancernej. W maju 1945 r. 2 korpus miał na froncie55,7 tys. żołnierzy i był w pełni jed­nostką pancerno-motorową. Szlakbojowy korpusu prowadził znad rze­ki Sangro przez *Monte Cassino, An-konę, linię *Gotów, Apenin Emiliań-ski, rzekę Senio do Bolonii.

Podobne prace

Do góry