Ocena brak

BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD W STOSUNKACH MIĘDZY NARODOWYCH - LIBAN

Autor /rolnik Dodano /27.03.2011

LIBAN - dawne terytorium Francji (uważany za Szwajcarię Bliskiego Wschodu).Jest to państwo wielowyznaniowe o 17 wspólnotach religijnych. Ok.1\2 ludności stanowią chrześcijanie obrządku maronickiego, reszta to głównie wyznawcy Islamu. Parlament składa się po połowie z muzułmanów i chrześcijan.

Obecnie w parlamencie jest 60% muzułmanów a 40% to chrześcijanie .W Libanie wprowadzono konfesjonalizm ( podział władzy według podziałów religijnych) tj. prezydent- moronita, premier- sumita, a przewodniczący parlamentu - szyitą. Stabilizacja polityczna Libanu zależy od układu sił i stosunków pomiędzy religiami i rodami.

Napływ muzułmanów ( głównie Palestyńczyków ) i emigracja chrześcijan na zachód zmieniły proporcję wyznawców religii ( 6/4 na korzyść muzułmanów ).Liban dawał schronienie blisko 350 tyś uchodźcą palestyńskim .Palestyńczycy prowadzili z terytorium Libanu akcje wojskowe przeciwko Izraelowi. To powodowało wiele zadrażnień i reakcji izraelskich np.

1.Inwazja w marcu 1970r.

CEL- zlikwidować wojskowe ośrodki palestyńskie z terenów Libanu.

EFEKT - utworzenie libańskiej Armii Obrony Południa Libanu, która zajmowała strefę nadgraniczna z Izraelem.

2.W czerwcu 1982r. wojska izraelskie ponownie wtargnęły na terytorium Libanu.

CEL - rozbroić wojskowe struktury OWP.

EFEKT - Palestyńczycy zostali zmuszeni do ewakuacji wojskowych ośrodków palestyńskich z Libanu i przeniesienia władzy OWP do Tunisu.Od 1974r. Syria utrzymuje na terenie Libanu znaczne siły wojskowe, które maja chronić integralność terytorialną tego kraju. Oficjalnie Libańczycy zgadzają się na pobyt armii syryjskiej, ale nie podoba im się że zajmuje ona sporą część terytorium.

Bez aprobaty Syrii żadna władza w Libanie nie może sprawować rządów. Syria chce aneksji Libanu i utworzenia tzw. WIELKIEJ SYRII.Dużą rolę w życiu Libanu odgrywają DRUZOWIE ,stanowią ok. 7% ludności kraju tj. ok.300 tyś.W ostatnich latach doszło do pewnej stabilizacji sytuacja polityczna w tym rejonie Bliskiego Wschodu.Liban musi dojść do porozumienia z Izraelem ( warunek porozumienia to wycofanie jednostek armii izraelskiej z Libanu ze sfery buforowej, szerokiej od 5-15 km .Liban będzie państwem o umiarkowanych stosunkach międzynarodowych, jak zostanie rozwiązana sprawa obecności wojsk syryjskich w tym państwie.

Podobne prace

Do góry