Ocena brak

BŁĘKITNA DYWIZJA (División Azul) - jednostka

Autor /ja123 Dodano /22.02.2011

Hiszpańska dywizja złożona z ochotników (dowódca gen. Augu-stin Muńoz Grandes, następnie gen. Esteban Infantes), sformowana w 1941 r. Nazwa pochodziła od ciemnobłękitnego koloru mundurów członków partii Falanga. Skierowa­na w sierpniu 1941 r. na front wschodni, jako 250 dywizja piecho­ty w składzie Grupy Armii „Północ" (Heeresgruppe „Nord") brała udział w walkach w rejonie miast Dno i Szumsk, a następnie nad jeziorem Ilmen na odcinku wołchowskim, gdzie poniosła znaczne straty. Na początku sierpnia 1942 r. została przerzucona pod Leningrad i na­stępnie walczyła nad jeziorem Ładoga i w rejonie Krasnego Boru.

W boju o Krasnyj Bór w lutym 1943 r. dywizja straciła 2253 żoł­nierzy. Z powodu wysokich strat 12 października została wycofana w rejon Gatczyny i rozwiązana, a do końca 1943 r. jej żołnierze po­wrócili do Hiszpanii. Na froncie wschodnim pozostał niewielki Le­gion Hiszpański, który tworzyli ochotnicy z Błękitnej Dywizji. W czasie walk na froncie wscho­dnim z 47 000 żołnierzy, którzy słu­żyli w tej dywizji od momentu jej utworzenia, zginęło 3934, 8466 od­niosło rany, ok. 10 tys. zaginęło lub dostało się do niewoli. Zaledwie 300 jeńców wojennych przeżyło niewo­lę. Zwolnieni w 1954 r. z obozów radzieckich, powrócili do Hiszpanii.

Podobne prace

Do góry