Ocena brak

Błędy w planowaniu marketingowym

Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011

Korzyści z planowania są na ogół tym większe im mniej popełnia się błędów.

Do częstych błędów zaliczyć należy korzystanie z nieaktualnych danych. Bierze się to stąd, iż w wielu przedsiębiorstwach brak jest dobrze zorganizowanegoi systematycznie prowadzonego systemu badań marketingowych. Brak obiektywnych danych dotyczących popytu, konkurencji itp. prowadzi do brania życzeń zarzeczywistość. Może również powodować koncentrację na przeszłych, nieaktualnych problemach.

Istotnym błędem planowania jest formułowanie zbyt ogólnych celów oraz niezbytprecyzyjnych strategii. Błędem jest również zbyt szczegółowe planowanie, któremoże ograniczać inicjatywę i aktywność kierowników komórek organizacyjnych.

Niedopuszczalne jest odkładanie opracowanego planu na półkę, bowiem jest todziałanie demoralizujące uczestników procesu planowania.

Podobne prace

Do góry