Ocena brak

Błędne (potoczne) znaczenia terminu teoria

Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011

To co wykracza poza bezpośrednie poznawanie faktów nazywamy teorią. W potocznym rozumieniu teoria to coś co jest przeciwstawione faktom, w tym przypadku fakty są to twierdzenia jednostkowe zaś teoria to wszelkie uogólnienie wykraczające poza fakty jednostkowe.

W innym potocznym rozumieniu to coś co jest przeciwstawione praktyce. W innym rozumieniu teoria to zespoły praw uporządkowane tak aby stanowiły one spójne konstrukcje logiczne. Teoria powinna być tak uporządkowana aby tworzyła ona klarowny system praw, oraz niesprzeczny wewnętrznie system prawny. Jednocześnie powinna być otwarta tzn. powinna umożliwiać tworzenie nowych praw, które będą uzupełniały istniejące prawa.

Podobne prace

Do góry