Ocena brak

Blazonowanie

Autor /Licynia Dodano /25.10.2012

Opis herbu z zastosowaniem terminologii
heraldycznej, na podstawie którego można
odtworzyć poprawny rysunek herbu.

Do góry