Ocena brak

Blaszka właściwa serca

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Blaszka właściwa (lamina propria) utworzona jest z odpornej tkanki łącznej włóknistej, ubogiej w komórki; miejsca przyczepu strun ścięgnistych są szczególnie mocne. Warstwy pokrywające blaszkę właściwą mają zwykłą budowę wsierdzia; składają się one z jednow arstw owego nabłonka płaskiego (śródbłonka) spoczyw ającego na blaszce właściwej.

Z przedsionka wnikają włókna mięśniowe w podstawę płatków zastawki; również z komory może mięśniówka w nie wstępować, jednak nic łączy się i nawet nie styka z mięśniówką przedsionków. Mięśniówka ta nie jest bowiem specyficznym tworem zastawki, lecz pozostałością rozwojową mięśniówki przedsionków i komór, która zawędrowała w podstawę płatków. U noworodka zaznacza się ona silniej niż u dorosłego.

Podobne prace

Do góry