Ocena brak

Blaszka przyśrodkową wyrostka skrzydłowatego

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

Blaszka przyśrodkową wyrostka skrzydłowatego (lamina medialis proc. pterygoidei) jest węższa i dłuższa od blaszki bocznej; jej dolny koniec przechodzi w wydłużenie haczykowato zagięte w kierunku bocznym, zwane haczykiem skrzydłowym (hamulus pterygoideus). Na stronie bocznej haczyka jest wyżłobiona bruzda haczyka skrzydłowego (sulcus hamuli pterygoidei), pokryta chrząstką, wzdłuż której owija się ścięgno m. napinacza podniebienia. Powierzchnia boczna tej blaszki tworzy część ściany dołu skrzydłowego, powierzchnia przyśrodkową — granicę boczną nozdrzy tylnych. Od nasady blaszki przyśrodkowej odgina się przyśrodkowo mały wyrostek pochwowy (processiLS raginalis), na którego dolnej powierzchni leży tzw. bruzda podniebienno-pochwowa (sulcus palatouaginalis), zamknięta w kanał podniebienno-poch w o w.y (canalis palatouaginalis; zawartość: gałązka tętnicy kli-nowo-podniebiennej, gałązki nosowe tylne boczne zwoju skrzydłowo-podniebiennego); uzupełnia ją wyrostek klinowy kości podniebiennej.

Podobne prace

Do góry