Ocena brak

Blaszka przedtchawicza

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

Blaszka przedtchawicza (lamina pretrachealis) różni się wybitnie od obu pozostałych; jest ona bardzo mocna, o wyraźnym charakterze rozcięgna. Jest też znacznie mniejsza od poprzedniej, gdyż występuje tylko w polu ograniczonym przez trzon kości gnykowrej, oba brzuśce mm. łopatkowo-gnykowych, mostkowe części obojczyków i górny brzeg rękojeści mostka.

Powstaje ona we wczesnych okresach rozwoju płodowego i przypuszczalnie pochodzi z warstwy mięśniowej występującej u niższych ssaków, a zanikłej u człowieka; ślady jej mogą się zaznaczać w postaci odmiany mięśniowej, jak np. m. obojczykowo-gnykowego. U góry powięź ta przyczepia się do kości gnykowej, wzdłuż swych brzegów bocznych obejmuje m. łopatkowo-gnykowy, a bardziej przyśrodkowo — pozostałe mm. podgnyko-we. U dołu przyczepia się ona, jak już wspomniano, do górnego brzegu części mostkowej obojczyka i do powierzchni tylnej rękojeści mostka. Luźna tkanka łączna spaja blaszkę przedtchawiczą z pochewką naczyń szyjnych (vagina carotica).

Podobne prace

Do góry