Ocena brak

Blaszka mięśniowa błony ślazowej

Autor /sara Dodano /06.01.2012

Blaszka mięśniowa błony ślazowej (lamina muscularis mucosae) jest to cienka warstwa komórek mięśniowych gładkich, odgraniczająca blaszkę właściwą od głębiej leżącej tkanki podśluzowej. Bierze ona udział w ruchach błony śluzowej i kształtowaniu się jej rzeźby. Szczególnie pewne odcinki blaszki mięśniowej zawierają liczne ściegienka sprężyste, które wytwarzają układ sprężysto-mięśniowy łączący się z rozgałęzieniami naczyń, gruczołami j zrębem łącznotkankowym. W odcinkach, które pozbawione są czynnej ruchomości, jak np. w jamie ustnej, blaszka mięśniowa nie występuje. W innych odcinkach blaszkę mięśniową zastępuje czynnościowo włóknista blaszka sprężysta, jak w gardle czy w drogach oddechowych dolnych; w miejscach tych kształtowanie się rzeźby błony śluzowej odbywa się tylko biernie.

Podobne prace

Do góry