Ocena brak

Blaszka kostna

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Blaszka kostna (lamella ossea), element strukturalny istoty kostnej, zbudowana jest z istoty międzykomórkowej, w skład której wchodzą cienkie pęczki włókien klejodajnych spojonych istotą podstawową (substantia fundamentalis ossea) zawierająca sole mineralne. W istocie międzykomórkowej rozmieszczone są owalne, spłaszczone komórki kostne (osteocyty), pomieszczone w jamkach kostnych (lacunae osseae). Jamki te połączone są między sobą cienkimi kanalikami kostnymi, do których wnikają nitkowate wypustki komórek kostnych.

Podobne prace

Do góry