Ocena brak

Biżuteria

Autor /Licynia Dodano /25.10.2012

Drobne wyroby złotnicze i jubilerskie,
używane jako ozdoby ciała i stroju, wykonywane
przede wszystkim z materiałów cennych (szlachetne
metale: złoto, srebro, platyna, drogie kamienie, kość
słoniowa) i ozdobnych (masa perłowa itp.), zdobione
różnorodnymi technikami i odznaczające się zwykle
artyst. wykonaniem; w tym znaczeniu także ozdoby
ludów pierwotnych z barwnych kamyków, rogów,
kości itp.

B. znana była we wszystkich epokach i środowiskach
kulturowych, które w różny sposób określały
jej rolę społ. i zasób podstawowych form. Punktem
wyjścia była zwykle funkcja użytkowa przedmiotu,
szczególnie wyraźna w wyrobach służących do dekoracji
stroju (agrafy, klamry, guzy, szpile, brosze,
pasy).

W b. stanowiącej ozdobę ciała (diademy, naszyjniki,
łańcuchy, wisiory, medaliony, kolczyki, naramienniki,
bransolety, pierścienie) przeważał czynnik
dekor.; b. służyła też potrzebom kultu rei. (amulety,
talizmany itd.); stosowana jako oznaka władzy, godności
świeckiej, rei., przynależności klasowej, a także
jako zewn. świadectwo bogactwa.

Formy artyst. b.
kształtowały się zgodnie z ogólnymi przemianami
stylowymi, korzystając we właściwej sobie skali z repertuaru
ornament, środków wypowiedzi piast, i wątków
tematycznych. Współcześnie b. stosowana jest
przede wszystkim w stroju kobiecym, wprowadzona
do taniej produkcji fabrycznej przy użyciu efektownych
materiałów dekor.

Obok masowych wyrobów
tzw. b. sztucznej (zwł. czes., franc), obliczonej na stosunkowo
krótki czas używania, rozwija się nadal b.
tradycyjna wykonywana z kosztownych materiałów
oraz b. artystyczna,
(franc. bijouterie, od bijou 'klejnot'}

Podobne prace

Do góry