Ocena brak

Biznesplan salonu fryzjersko kosmetycznego

Autor /Molkasxzawe Dodano /18.06.2006

Spis treści:
1. Streszczenie wykonawcze
1.1. Rodzaj i geneza przedsięwzięcia
1.2. Źródła finansowania
2. Opis (charakterystyka) przedsięwzięcia
2.1. Rodzaje działalności
2.2. Lokalizacja przedsięwzięcia
2.3. Prawno – organizacyjna charakterystyka przedsięwzięcia
2.4. Program prac inwestycyjnych oraz wyposażenie w środki trwałe, ceny oraz źródła i warunki zakupów
2.5. Zużywane materiały i surowce
2.6. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
2.7. Zatrudnienie
3. Sytuacja rynkowa przedsięwzięcia
3.1. Rynek działania firmy, jego segmenty i trendy rynkowe
3.2. Przewidywana pojemność rynku i zakładany w nim udział
3.3. Charakterystyka odbiorców, konkurentów i dostawców
3.4. Mocne i słabe strony na tle konkurencji (analiza SWOT)
3.5. Plan działań marketingowych (działania produktowe, plan reklamy, poli-tyka cenowa, organizacja i metody dystrybucji)
4. Prognozy finansowe
4.1. Prognoza sprzedaży
4.2. Zapotrzebowanie na kapitał firmy oraz źródła jego pozyskania
4.3. Zestawienie dochodów i kosztów
4.4. Prognoza przepływów pieniężnych (CASH FLOW)
4.5. Prognoza bilansu
4.6. Ocena finansowa przedsięwzięcia
1. Streszczenie wykonawcze
1.1. Rodzaj i geneza przedsięwzięcia
Zamierzeniem jest stworzenie salonu fryzjersko – kosmetycznego, któremu towarzyszyłyby elementy nowatorskie.
Właścicielami salonu będą..…………, którzy założyli w tym celu spółkę cywilną „Blue Angel”
Pomysł ten powstał przede wszystkim w wyniku obserwacji otoczenia z których wynika, że na terenie gdzie chciałabym go zrealizować nie ma żadnego salonu kosmetycznego, a salony fryzjerskie świadczą tylko podstawowe usługi. Główną ofertą salonu byłoby profesjonalne doradztwo w zakresie doboru koloru włosów, odpowiedniej fryzury jak również doboru od-powiednich kosmetyków w zależności od indywidualnych potrzeb klientów.
Ważnym powodem, który przyczynił się do powstania tego pomysły były własne spostrze-żenia. Mieszkańcy, a zwłaszcza kobiety, chcąc korzystać z profesjonalnych, kompleksowych usług musza wybierać salony w…. Wiąże się to z dużymi kosztami. Osoby te tracą również wiele cennego czasu na dojazdy. Tak więc, otwarcie profesjonalnego salonu w …byłoby bar-dzo dobrym pomysłem.
Oferowana jakość usług w zakładzie byłaby na bardzo wysokim poziomie. Ogromnie istot-nym i pozytywnym elementem tychże usług byłoby aktywne uczestnictwo klienta w tworze-niu swojego wizerunku oraz przystępne ceny.

1.2. Źródła finansowania
Przedsięwzięcie w 57% zostanie sfinansowane z kapitału własnego spółki, który wynosi 230 tys. zł., pozostałe 43% pokryje kapitał obcy – w tym przypadku zaciągnięty kredyt w wy-sokości 170 tys. zł.


2. Opis (charakterystyka) przedsięwzięcia
2.1. Rodzaje działalności
Działalność salonu fryzjersko – kosmetycznego „Blue Angel” ma charakter usługowy. W ofercie znajdzie się szeroki zakres podstawowych usług fryzjerskich (mycie, strzyżenie, mo-delowanie, trwała ondulacja itp.) i kosmetycznych (oczyszczanie skóry, nawilżanie itd.). Oferta salonu została także wzbogacona o takie usługi jak komputerowy dobór fryzury i kolo-ru włosów jak również makijażu.
Klienci będą mogli również skorzystać z solarium, które zostało zaopatrzone w dwa łóżka o różnej mocy opalania (Turbo oraz Super Turbo).
Oprócz makijażu i fryzury naszym klientom oferujemy manicure, pedicure, artystyczne zdo-bienie paznokci oraz, tak modny w ostatnich czasach, piercing czyli przekłuwanie ciała.
Wszystkie czynności wykonywane będą przez wysoko wykwalifikowany personel.

2.2. Lokalizacja przedsięwzięcia
Salon będzie się mieścił w centrum ……w lokalu o pow. 120 m2 należącym do wspólni-ków. Lokal ten posiada pełną instalację elektryczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną. Lokal znajduje się na gruncie należącym do …………w związku z czym firma będzie musiała pła-cić comiesięczny czynsz dzierżawny oraz roczny podatek od nieruchomości płatny w czterech ratach.
Dane firmy:
• nazwa: Firma „Blue Angel” Sp. Cywilna
adres:
• E-mail: blueangel@salon.pl
• www.blueangel.pl
• Tel:
• Tel. kom.
• NIP : 213-55-87-698
• Bank, nr konta: BZ WBK
ul. pl. Wolności 10
Wrocław
nr konta: 81-10701542-359875-3569-6651
• Godziny otwarcia salonu:
o Pon. – Pt.: 9.00 – 21.00
o Soboty: 10.00 – 18.00


2.3. Prawno – organizacyjna charakterystyka przedsięwzięcia
Spółka cywilna „Blue Angel” powstała na podstawie korzystnych wyników z przeprowa-dzonych badan marketingowych świadczących o znacznym zapotrzebowaniu na usługi fry-zjerskie. Firma wyróżniać się będzie szerokim wachlarzem oferowanych usług i będzie dążyć do zrealizowania podstawowych celów przedstawionych w niniejszym planie.
Najważniejszym atutem, który pozwolił na podjęcie decyzji o otwarciu salonu jest umiejęt-ność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporność psychiczna, wiara we własne siły, a także pewność, że posiadamy cechy, które powinien posiadać każdy dobry organizator. To wszystko sprawia, że firma „Blue Angel” będzie wytrwale dążyć do realizacji wytyczonego celu we współpracy z właściwie dobraną i doświadczoną kadrą pracowniczą.
Firma działa w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, prowadzimy pełną księgowość.
Misją firmy „Blue Angel” jest:
• maksymalizacja zysków,
• świadczenie usług najwyższej jakości po przystępnych cenach,
• wyjście naprzeciw klientom,
• zdobycie uznania w oczach klientów,
• zadowolenie klientów,
• uzyskania miana lidera na rynku.
Założycielami salonu są dwie osoby:
• …– odpowiedzialna za księgowość, oprogramowanie, dobór kadry pracowniczej oraz będzie pełnić obowiązki kierownika (wykształcenie wyższe – ukończone studia inży-nierskie na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, uprawnienia księgowej, ukończone Studium Wizażu i Stylizacji)
• …– odpowiedzialny za sprawy techniczne, marketing, zaopatrzenie (wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing)


2.4. Program prac inwestycyjnych oraz wyposażenie w środki trwałe, ce-ny oraz źródła i warunki zakupów.
Firma „Blue Angel” planuje w listopadzie 2004 roku przeprowadzić remont pomieszczenia w którym ma być otwarty salon. W związku z tym, że lokal jest w bardzo dobrym stanie będą to niewielkie prace, które pochłoną kwotę 2 tys. zł.
Środki trwałe zostaną zakupione w hurtowni z wyposażeniem salonów fryzjerskich i ko-smetycznych „Bella”, a będą to:

• Meble tworzące stanowiska pracy 10.000 zł
• łóżka do zabiegów kosmetycznych (3 szt.) 6.000 zł
• łóżka do solarium (2 szt.) 60.000 zł
• lampy naświetlające (2 szt.) 5.000 zł
• urządzenie do nowoczesnej trwałej 3.000 zł
• suszarki ręczne (3szt.) 1.500 zł
• suszarki stojące (2 szt.) 4.000 zł
• fotele fryzjerskie (2 szt.) 6.000 zł
• stanowisko do mycia głowy 3.000 zł
• Lustra 4.000 zł
• komputer i oprogramowanie 6.000 zł
• kasa fiskalna 3.500 zł
• drukarka 800 zł
• aparat telefoniczny: baza + 2 słuchawki 700 zł
• wyposażenie pomocnicze 700 zł
• urządzenie do pielęgnacji paznokci 1.000 zł
Razem: 115.200 zł
Dzięki tak dużemu zamówieniu oraz deklaracji zapłaty gotówką, kierownictwo hurtowni przyznało naszej firmie rabat w wysokości 3%, czyli zakup środków trwałych wyniósł nas:
115.200 zł – 3.456 zł = 111.744 zł
2.5. Zużywane materiały i surowce
Zaopatrzenie salonu będzie nabywane u znanych dystrybutorów kosmetyków mających swe siedziby na Dolnym Śląsku. Zobowiązania będą regulowane w terminie do 14 dni od daty za-kupu. Dostawcami będą firmy takie, jak:

• Rimmel,
• L’Oreal,
• Garnier,
• Wella,
• Maybelline,
• Vichy,
• Margaret Astor,
• Clinique,
• Manhattan
• Neutrogena
• Soraya
• Dr Irena Eris2.6. Etap rozwoju
Lp. Poszczególne czynności Termin wykonania
1. Rozpoznanie i analiza rynku 6 miesięcy od V do X
2. Ustalenie strategii marketingowej 1miesiąc - listopad
3. Reklama firmy 1miesiąc - grudzień
4. Rejestracja firmy - zgłoszenie wpisu do ewidencji dzia-łalności gospodarczej w Urzędzie Miasta….
• Urząd Statystyczny- nadanie numeru Regon.
• Urząd Skarbowy:
-zgłoszenie obowiązku podatkowego,
-nr identyfikacji podatkowej NIP,
-zgłoszenie podatnika VAT .
• ZUS:
-zgłoszenie jako płatnika,
-zgłoszenie do ubezpieczenia.
• Zamówienie pieczęci firmowe.
• Założenie konta bankowego. 1.XI.2004 -zaświadczenie do 14 dni

14.XI.2004 -nadanie numery do 7dni

21.XI.200425.XI.2004


25.XI.2004 -do3dni
28.XI.2004
5. Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy w... XII 2004
6. Zgłoszenie w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w…. XII 2004
7. Dokonanie uzgodnień i zawarcie umów z:
• Zakład Energetyczny,
• Zakład Telekomunikacji
• Straż Pożarna. początek XII 2004
8. Przeprowadzenie remontu lokalu 1 miesiąc – listopad 2004
9. Opracowanie listy dostawców sprzętu i wyposażenia, ma-teriałów i produktów. początek XII 2004
10. Adaptacja lokalu do działalności. początek XII 2004
11. Dostawa i montaż wyposażenia salonu. II-połowa XII 2004
12. Przeprowadzenie wstępnych rozmów i rekrutacja pra-cowników. II-połowa XII 2004
13. Zawarcie umów z pracownikami. 26.XII.2004 z terminem roz-poczęcia pracy 2.I.2005
14. Rejestracja pracowników:
• wysłanie na badanie lekarskie,
• przeszkolenie w zakresie BHP,
• angaż,
• zgłoszenie do ZUS.
26.XII.2004
28.XII.2004
2.I.2005
2.I.2005

Salon rozpocznie działalność 2.I.2005 r.

2.7. Zatrudnienie
Do prawidłowego działania salonu „Blue Angel” należy starannie i sumiennie dobrać pracow-ników ponieważ powodzenie przedsięwzięcia zależy nie tylko od samego planu działania, ale również od osób zatrudnionych, które będą ten plan sumiennie realizować.
Informacje o zatrudnieniu będą zamieszczone w prasie oraz we wrocławskim Urzędzie Pracy. Rekrutację będą przeprowadzać właściciele firmy.
Przewidywana obsada:
• wizażystka – kosmetyczka – dwa stanowiska
• fryzjer – dwa stanowiska
• osoba sprzątająca – jedna osoba na ½ etatu
Wymagania stawiane przyszłym pracownikom:
• wykształcenie wyższe
• doświadczenie zawodowe: udokumentowana praktyka lub staż w salonie fryzjerskim lub ko-smetycznym,
• miła aparycja,
• umiejętność pracy w zespole,
• obsługa kasy fiskalnej i komputera,
• łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
Wynagrodzenie będzie wypłacane na zasadzie:
• płaca miesięczna dla kosmetyczek i fryzjerek płace brutto będą ukształtowane na poziomie 2.200 zł,
• osoba sprzątająca – 600 zł miesięcznie
• dodatkowe świadczenia – np. opłacanie szkoleń
• premie dla najlepszych pracowników.

3. Sytuacja rynkowa przedsięwzięcia
3.1. Rynek działania firmy, jego segmenty i trendy rynkowe
Miejscem funkcjonowania firmy „Blue Angel” byłby rynek obejmujący…, okoliczne miejsco-wości z terenu…. Poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej, w Internecie oraz na ulotkach firma dą-żyć będzie do zdobycia potencjalnych klientów wśród młodzieży, do szerokiej rzeszy kobiet, ale również do mężczyzn w różnym wieku.
Istotną przesłanką działania salonu jest rosnąca moda na korzystanie z usług zarówno fryzjer-skich, jak i kosmetycznych.
W ostatnich latach znacznie zwiększył się odsetek mężczyzn korzystających z tego rodzaju usług.


3.2. Przewidywana pojemność rynku i zakładany w nim udział
Rynek usług fryzjersko – kosmetycznych coraz bardziej się rozwija. Salony powstają praktycz-nie z dnia na dzień. Klienci staja się coraz bardziej wymagający jeśli chodzi tego typu usługi. Sa-lon „Blue Angel” w pierwszym roku działalności będzie miał stosunkowo niewielki udział w rynku usług fryzjersko-kosmetycznych. Jednak dzięki usługom świadczonym na wysokim po-ziomie oraz dobrej reklamie z roku na rok jego udział będzie znacznie się zwiększał.

3.3. Charakterystyka odbiorców, konkurentów i dostawców
Jak już wcześniej wspomniano odbiorcami salonu „Blue Angel” są mieszkańcy …i okolic (młodzież oraz kobiety i mężczyźni w różnym wieku). Na tym terenie mieszka około 25 tys. osób. Jeżeli z usług korzystałyby przede wszystkim kobiety oraz młodzież w wieku od 15 do 25 lat, to oznacza, że ilość potencjalnych klientów można określić na poziomie 11 tys. osób warto tu zauważyć, że statystyczny mieszkaniec wydaje rocznie około 300 złotych na usługi fryzjerskie i kosmetyczne. To pozwala określić wartość tychże wydatków w skali roku, czyli rozmiary poten-cjalnego rynku:
11tys. osób x 300 zł = 3.300.000
Jeśli chodzi o konkurencję to na w/w rynku działają obecnie 3 zakłady fryzjerskie:. W dwóch salonach działa również solarium. W żadnym z wyżej wymienionych miejsc nie są wykonywane usługi kosmetyczne. Tak, więc salon „Blue Angel” będzie dla nich bardzo poważną konkurencją.
O wiele groźniej przedstawia się sytuacja konkurencyjne jeśli weźmie się pod uwagę salony fry-zjersko – kosmetyczne działające we Wrocławiu.
Dostawcami firmy są znane i cenione firmy kosmetyczne mające swe siedziby na terenie całego Dolnego Śląska. Zostały one dokładnie opisane w punkcie 2.5.

3.4. Mocne i słabe strony przedsięwzięcia na tle konkurencji (analiza SWOT)
Szanse firmy
• wszechstronność usług,
• kompleksowość oferowanych świadczeń dająca możliwość obniżenia cen pojedynczych usług, co doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności firmy,
• stałe zapotrzebowanie na tego typu usługi,
• umiejętne wykorzystanie oprogramowania komputerowego w doborze fryzury i makijażu
• świadczenie usług również u klienta,
• organizowanie pokazów z wykorzystaniem kosmetyków wiodących firm
Zagrożenia:
• konkurencja,
• pozyskanie i utrzymanie wysokiej klasy specjalistów,
• niestabilność kadry pracowniczej,
• trudności w utrzymaniu płynności finansowej
Mocne strony:
• doświadczenie w kierowaniu firmą i organizacją pracy,
• atrakcyjna lokalizacja
• własny lokal usługowy
• atrakcyjne (konkurencyjne) ceny,
• liczne promocje,
• kontrakty z dealerami wiodących firm kosmetycznych,
• profesjonalna obsługa,
• wysoka elastyczność działania,
• dobre połączenie komunikacyjne
Słabe strony:
• brak dostępu do niskooprocentowanego kredytu,
• konieczność zatrudnienia profesjonalnej obsługi w początkowej fazie, co znacznie podwyż-szy koszty rozwoju działalności,
• duże koszty związane z uruchomieniem działalności.

3.5. Plan działań marketingowych
Produkt
Podczas rozpoznania rynku kierownicy firmy doszli do wniosku, że aby uniknąć ostrej konku-rencji i równocześnie zdobyć sobie klientów należy wykorzystać strategię niszy rynkowej. Klien-ci, którzy ją tworzą mają wyraźnie wyodrębniony i złożony zbiór potrzeb oraz gotowi są zapłacić wyższą cenę za produkt- usługę, najlepiej zaspakajające ich potrzeby. Trudno bowiem znaleźć rynek na produkty, usługi, które wszystkim podobają się trochę, natomiast można dotrzeć do ryn-ku charakteryzującego się zapotrzebowaniem na produkty, usługi, które tylko niektórym podoba-ją się bardzo.
Promocja
Firma „Blue Angel” planuje przyciągnąć klientów wyższym i bardziej wszechstronnym po-ziomem usług niż konkurencyjne zakłady:
• wprowadzając nieznane na tym terenie fryzury komputerowe, profesjonalne porady w zakresie doboru koloru włosów, fryzury i makijażu;
• angażując i zachęcając klienta do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu swojego wizerunku;
• wydłużając godziny otwarcia do potrzeb potencjalnych klientów;
• wprowadzając system abonamentów, tzw. karnetów i 15% zniżek dla stałych klientów;
Chcąc dotrzeć do klientów, którym chcielibyśmy sprzedawać oferowane usługi, zamierzamy w dużym stopniu zainwestować w reklamę bezpośrednią. Polegałaby ona na licznych, odpłatnych ogłoszeniach zamieszczanych w prasie i radiu lokalnym oraz w formie plakatów na budynkach i tablicach ogłoszeń. Ponadto chcielibyśmy również rozesłać pocztą oraz poprzez akwizytorów broszury informujące o otwarciu salonu oraz jego szerokiej ofercie, wraz z krótkimi, zachęcają-cymi komentarzami, dotyczącymi szerokiej i kompleksowej gamy usług oraz o licznych promo-cjach. Ponieważ firma planuje otwarcie salonu wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowe-go, a więc niewątpliwie chciałaby zaoferować w nadchodzącym okresie karnawału każdemu klientowi jedną, wybraną darmową usługę. Mamy nadzieję, że to znacznie ułatwiłoby zachęcenie pań do odwiedzenia salonu. Istotnym elementem w pomyślnym rozpoczęciu działalności jest również lokalizacja lokalu. Ważnym atutem dla sukcesu firmy będzie także wystrój wewnętrzny lokalu, jego wyposażenie oraz wygląd zewnętrzny. W związku z powyższym zaplanowano, aby wnętrze mego salonu było eleganckie, nowocześnie wyposażone, ale również przytulne i miłe, w którym klienci czuliby się dobrze, a atmosfera w nim panująca, zachęcałaby do ponownej wizyty. Odnośnie zewnętrznego wyglądu, z pewnością należy zadbać o ciekawy i wymowny szyld, jak również elegancką fasadę budynku, co budziłoby zainteresowanie wśród potencjalnych klientów.
Wracając jeszcze do promocji i reklamy salonu, należy zaznaczyć, iż niewątpliwie faza wstępna, polegająca na dotarciu i zachęceniu klientów do pojawienia się w nim jest bardzo waż-na, dlatego poświęcono jej wcześniej nieco uwagi, ale również nie należy zapominać o kontynu-owaniu tychże działań. Ma to bowiem ogromne znaczenie dla utrzymania nowo pozyskanych klientów, rozpowszechnianiu oferty i zdobywaniu coraz szerszej rzeszy klientów.
Cena
W związku z tym, w dalszym etapie działalności firma planuje część środków finansowych poświęcić reklamie i różnorodnym promocjom. Wiąże się to nierozerwalnie z cenami oferowa-nych przez salon usług. Zapewniamy jednak, że nie będą one wyższe niż ceny usług świadczone w konkurencyjnych salonach.

Plan budżetu przewidzianego na reklamę (wartości podano w zł)
Środki reklamowe
i promocyjne
2004
2005 2006 2007 2008 2009
półrocze półrocza półrocza półrocza półrocza półrocza
II I II I II I II I II I II
Ogłoszenia praso-we 1000 500 600 250 300 400 200 150 200 300 400
Ogłoszenia w radiu 500 300 300 300 300 300 300 350 350 370 370
Ulotki i broszury reklamowe 500 500 500 100 100 ---- 150 ---- 100 --- 100
Plakaty 1000 500 600 ---- 200 ---- 200 ---- 250 ---- 300
Anonse w katalo-gach branżowych 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Reklama w Inter-necie 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350
Sponsoring imprez artystycznych ---- ---- 1000 700 ---- 500 600 ---- 800 ---- 750
Dodatkowe usługi ---- 100 --- ---- ---- 200 200 400 100 250 200
Gadżety ---- 200 300 200 200 200 200 200 200 200 200
Razem 4.000 3.100 4.300 2.550 2.800 2.600 2.450 2.100 3.000 2.120 3.370

Cennik
I Usługi fryzjerskie:
a) męskie
L. p Usługa Cena
1. Strzyżenie 9 zł
2. Strzyżenie z myciem 10 zł
3. Strzyżenie, mycie, modelowanie 11zł
4. Modelowanie 5 zł
5. Baleyage 25-30 zł
6. Strzyżenie brody 3-5 zł
7. Strzyżenie wąsów 2 zł

b) damskie
L. p Usługa włosy krótkie włosy średnie włosy długie
1. Strzyżenie 10 zł 11 zł 12 zł
2. Strzyżenie z myciem 11 zł 12 zł 13 zł
3. Strzyżenie, mycie, modelowanie 15 zł 17 zł 20 zł
4. Modelowanie 10 zł 15 zł 15 zł
5. Modelowanie z myciem 12 zł 17 zł 20 zł
6. Trwała ondulacja 35 zł 40 zł 50-60 zł
7. Baleyage 40 zł 50-60 zł 60-70 zł
8. Farbowanie 25 zł 30-40 zł 40-50 zł
9. Refleksy 20 zł 25 zł 30 zł
10. Kok - 25 zł 35 zł

II Usługi kosmetyczne
a) Manicure i pedicure:
1. AKRYL - DŁONIE
- Akryl na tipsie cena: 130 zł
- French-akryl na tipsie cena: 140 zł
- Akryl na szablonie cena: 130 zł
- French-akryl na szablonie cena: 150 zł
- Uzupełnianie akrylu cena: 60-70 zł
- Zdjęcie tipsów cena: 40 zł
- Podpiłowanie akrylu cena: 20 zł
- Utwardzenie naturalnych paznokci akrylem cena: 80-90 zł
2. AKRYL - STOPY
- Utwardzenie naturalnego paznokcia akrylem cena: 8-12 zł
- French- utwardzenie naturalnego paznokcia cena: 10-14 zł
- Uzupełnienie cena: 5-8 zł
3. PIELĘGNACJA PAZNOKCI I DŁONI
- Manicure naturalny cena: 15 zł
- Manicure z malowaniem (kolor) cena: 20 zł
- Manicure ślubny cena: 30 zł
- Manicure francuski cena: 25 zł
- Opiłowanie i polerowanie paznokcia cena: 10 zł
- Malowanie paznokci cena: 8-12 zł
- French- malowanie paznokci cena: 15 zł
- Zdobienie paznokcia (1 element) cena: 1-5 zł
- Manicure z masażem cena: 40 zł
- Peeling dłoni z masażem + maska cena: 25 zł
4. PIELĘGNACJA STÓP
- Pedicure tradycyjny cena: 30-35 zł
- Pedicure + French cena: 40 zł
- Malowanie paznokci cena: 10-15 zł
- French - malowanie paznokci cena: 28 zł
- Zdobienie paznokcia (1 element) cena: 2-8 zł
- Klamra na wrastający paznokieć cena: 30 zł
b) Przekłuwanie ciała
1. Pępek cena: 30 zł
2. Nos cena: 25 zł
3. Przegroda nosowa cena: 40 zł
4. Brew cena: 35 zł
5. Broda cena: 35 zł
6. Język cena: 50 zł
7. Ucho (chrząstki) cena: 30-40 zł
c) Zabiegi kosmetyczne uzupełniające:
1. Depilacja i woskowanie:
- nogi i bikini cena: 80 zł
- łydki cena: 50 zł
- pachy cena: 35 zł
- bródka cena: 14 zł
- wąsik cena: 14 zł
- boki twarzy cena: 14 zł
- ręce cena: 40 zł
- bikini cena: 35 zł
2. Henna brwi cena: 10 zł
3. Henna rzęs cena: 10 zł
4. Regulacja brwi cena: 8 zł
5. Przekłuwanie uszu cena: 25 zł
6. Makijaż okazjonalny cena: 30-70 zł
7. Analiza kolorystyczna i stylizacja cena: 30-50 zł
8. Kamuflaż defektów skóry cena: 15-130 zł
9. Trwała na rzęsy cena: 60 zł
Makijaż wykonujemy na życzenie klientki bezpłatnie na zakończenie każdego pełnego zabiegu.
c) Pełne zabiegi kosmetyczne:
czas: 2h, cena: 80-120 zł
1. Zabieg głęboko nawilżający dla cery suchej, odwodnionej.
2. Zabieg oczyszczająco - pielęgnacyjny dla cery tłustej i trądzikowej.
3. Zabieg odżywczo - przeciwzmarszczkowy dla cery dojrzałej.
4. Zabieg rozkurczająco - łagodzący dla cery z rozszerzonymi naczynkami.
d) Półzabiegi kosmetyczne regenerujące:
czas: 1,5h, cena: 70-90 zł
1. Zabieg głęboko nawilżający dla cery suchej, odwodnionej
2. Zabieg łagodząco - nawilżający dla cery szczególnie wrażliwej
3. Zabieg rozkurczajaco - łagodzący dla cery z rozszerzonymi naczynkami
4. Zabieg odżywczo - przeciwzmarszczkowy dla cery dojrzałej
5. Zabieg oczyszczająco - pielęgnacyjny dla cery tłustej i trądzikowej
6. Lift - zabieg silnie stymulujący, poprawiający owal twarzy dla cery dojrzałej i wiotkiej
Przy serii 10 w/w zabiegów 11-ty bezpłatny
e) Solarium
Czas Typ solarium
Turbo Super Turbo
10 minut 6 zł 8 zł
15 minut 9 zł 12 zł
20 minut 12 zł 16 zł
każde kolejne 5 min. 3 zł 4 zł
KARNETY
1 godzina 32 zł 45 zł
2 godziny 60 zł 85 zł


4. Prognozy finansowe
4.1. Prognoza sprzedaży
Przewidując możliwość sprzedaży na poziomie około 320 tys. zł rocznie kwartalny dochód fir-my wyniósłby 80 tys. zł . Uwzględniając zmiany popytu na usługi fryzjersko – kosmetyczne w zależności od pory roku przewiduje się następujące wpływy ze sprzedaży:
Rok Kwartał Wielkość popytu Procent docelowych
obrotów Całkowite obroty w zł
2005 I Słaby 40 32.000
II Przeciętny 70 56.000
III Słaby 50 40.000
IV Przeciętny 80 64.000
Ogółem rok 2005 192.000
2006 I Przeciętny 80 64.000
II Przeciętny 75 60.000
III Słaby 50 40.000
IV Silny 105 84.000
Ogółem rok 2006 248.000
2007 I Przeciętny 90 72.000
II Przeciętny 80 64.000
III Silny 110 88.000
IV Bardzo silny 160 128.000
Ogółem rok 2007 352.000
2008 I Przeciętny 70 56.000
II Przeciętny 80 64.000
III Przeciętny 90 72.000
IV Silny 110 88.000
Ogółem rok 2008 280.000
2009 I Silny 105 84.000
II Przeciętny 70 56.000
III Silny 115 92.000
IV Bardzo silny 145 116.000
Ogółem rok 2009 348.000
Ogółem sprzedaż za okres 5 lat 1.420.000
Oczywiście są to bardzo wyidealizowane wyniki ponieważ w tak długim okresie czasu bardzo wiele czynników może wpłynąć na rzeczywistą wysokość sprzedaży.


4. 2. Zapotrzebowanie na kapitał firmy oraz źródła jego pozyskania
Koszty początkowe: 385.672,80 zł
środki trwałe 114.744 zł
koszty reklamy 4000 zł
akcesoria fryzjerskie (nożyczki, szczotki, wałki itd.) 4.000 zł
odzież ochronna pracowników 600 zł
koszty adaptacyjne 10.000 zł
ubezpieczenie I rata 700 zł
opłaty rejestracyjne ogółem 300 zł
koncesja 3.000 zł
materiały i produkty 2.000 zł
Łączne koszty początkowe: 139.344zł
Rezerwa kosztów początkowych: 27.868,80 zł
Koszty działalności za 1 rok:
zakup materiałów i produktów 25.000 zł
płace pracowników 120.000 zł
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne pracowników 19.680 zł
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne właścicieli 11.880 zł
czynsz za dzierżawę gruntu 12.000 zł
podatek od nieruchomości 600 zł
koszty reklamy – pierwszego roku 7.400 zł
media 9.600 zł
usługi telekomunikacyjne 4.500 zł
zakup materiałów pomocniczych 4.800 zł
podatek 3.000 zł
Łączne koszty działalności za okres 1 roku 218.460 zł
Kapitał niezbędny do uruchomienia przedsięwzięcia: 385.672,80 zł

Obliczony kapitał do uruchomienia przedsięwzięcia jest wysoki w związku z tym firma „Blue Angel” zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu w wysokości 170 tys. zł. Oprocentowanie 17 % w skali roku. Spłata w II, III, i IV roku z kapitalizacją odsetek za I rok. Prowizja banku 3% w skali roku.
Rozkład spłat kredytu i odsetek (w tys. zł) przedstawia tabela
Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009
Rata spłaty kredytu ---- 66 66 66 ----
Odsetki od kredytu 28 34 22 11 ----
Kredyt do spłaty 170 198 132 66 ----


4.3. Zestawienie dochodów i kosztów (rachunek wyników)
wyszczególnienie I kw. 2005 II kw. 2005 III kw. 2005 IV kw. 2005 2006 2007 2008 2009
przychody ogółem 32.000 56.000 40.000 64.000 248.000 352.000 280.000 348.000
koszty zmienne 10.000 15.000 13.000 22.000 97.000 112.000 101.000 170.000
koszty stałe (bez amortyzacji) 5.000 5.000 5.000 5.500 23.000 35.000 27.000 32.000
zysk operacyjny 17.000 30.000 22.000 36.500 128.000 205.000 152.000 146.000
amortyzacja 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000 32.000 32.000 32.000
koszty finansowe 7.000 7.000 7.000 7.000 34.000 22.000 11.000 ----
ZYSK BRUTTO 2.000 15.000 7.000 31.500 62.000 151.000 109.000 114.000
podatek 800 6.000 2.800 12.600 24.800 60.400 43.600 45.600
zysk/strata netto 1.200 9.000 4.200 18.900 37.200 90.600 65.400 68.400
rentowność sprze-daży 3,75% 16,07% 10,5% 29,53% 15% 25,74% 23,36% 19,66%


4.4. Prognoza przepływów pieniężnych (CASH FLOW)
wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009
1. wpływy
1.1. sprzedaż 192.000 248.000 352.000 280.000 348.000
1.2. kredyty 170.000 ----- ----- ----- -----
1.3. śr. własne (pieniężne) 230.000 ----- ----- ----- -----
Razem wpływy 592.000 248.000 352.000 280.000 348.000
2. Wydatki
2.1. koszty działalności (bez amortyzacji) 108.500 154.000 169.000 139.000 202.000
2.2. podatek dochodowy 22.200 24.800 60.400 43.600 45.600
2.3. spłata kredytu ----- 66.000 66.000 66.000 -----
Razem wydatki 130.700 244.800 295.400 248.600 247.600
Saldo (Cash flow) 461.300 3.200 56.600 31.400 100.400
Saldo skumulowane 461.300 464.500 521.100 552.500 652.900

4.5. Prognoza bilansu
wartość w zł
AKTYWA 2005 2006 2007 2008 2009
I Środki obrotowe 176.000 156.500 117.400 123.900 89.600
1. Gotówka w kasie 3.800 9.000 4.200 18.900 10.300
2. Środki na rach. bank. 170.000 145.000 111.000 102.000 75.000
3. Zapasy materiałów 2.200 2.500 2.200 3.000 4.300
II Środki trwałe 224.000 205.500 178.600 172.100 140.400
1. Budynek 95.000 85.000 75.000 70.800 64.400
2. Maszyny i urządzenia 84.000 76.500 63.600 63.300 55.000
3. Meble i wyposażenie 45.000 44.000 40.000 38.000 21.000
Razem aktywa 400.000 362.000 296.000 296.000 230.000
PASYWA
I Kapitały własne 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
1. Kapitał podstawowy 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
II Zobowiązania 170.000 132.000 66.000 66.000 --------
1. Długoterminowe 170.000 132.000 66.000 66.000 --------
Razem pasywa 400.000 362.000 296.000 296.000 230.000

4.6. Ocena finansowa przedsięwzięcia
a) wskaźnik rentowności kapitału własnego
rok RKW
2005 14,48%
2006 16,17%
2007 39,39%
2008 28,43%
2009 29,74%


b) koszt zmienny przypadający na jedną złotówkę obrotu
rok k.z.
2005 0,18
2006 0,29
2007 0,34
2008 0,31
2009 0,52

Podobne prace

Do góry