Ocena brak

Biznes plan 2000 - firma Pretty Woman.

Autor /floolaFer Dodano /11.09.2007

I. STRESZCZENIE

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na rozszerzeniu działalności firmy na południową Polskę oraz poszerzenie asortymentu. Biznes plan potwierdza opłacalność tego przedsięwzięcia, gdyż branża kosmetyczna (specjalistyczna) Polski to głównie zagraniczne firmy, których produkty są drogie. Natomiast produkty naszej firmy będą tańsze w porównaniu z zagranicznymi, gdyż będą produkowane na bazie krajowych komponentów.

II. OPIS INWESTYCJI

1. DANE O INWESTORZE

Siedziba Inwestora .
Firma „Preety woman” spółka z o.o. powstała w 1990 roku.
Siedzibą spółki jest Warszawa.
Adres: 00-950 Warszawa, ul. Jagiellońska 28
Kontakt:
• Tel (0-12) 12-12-66
• Fax (0-12) 12-12-67
Spółka działa na terenie centralnej Polski.

Przedmiot Działalności Inwestora .
• produkcja wyspecjalizowanych kosmetyków do pielęgnacji twarzy: mleczka, toniki, kremy, maseczki, peelingi
• prowadzenie badań nad składem kosmetyków
• tworzenie własnych receptur
• prowadzenie działalności marketingowej
• prowadzenie działalności handlowej na terenie Warszawy i okolic

Struktura Kapitałowa i Lista Udziałowców .
Lista wspólników:
• Aneta Matianowska – 25% udziałów
• Ewa Sawicka – 25% udziałów
• Joanna Miernik – 25% udziałów
• Agnieszka Wilk – 25% udziałów
Firma posiada rachunek w Banku Handlowym O/Warszawa - 281999-109-25111

Pozycja Finansowa Inwestora .
Dynamika zysku za ostatnie 4 lata wykazuje dużą tendencję wzrostową

Sprawy Sądowe i Zobowiązania .
Spółka nie prowadzi żadnych spraw sądowych tak w kraju jak i zagranicą, które mogłyby mieć ujemny wpływ na jej sytuację finansową.

2. CEL I ZAKRES INWESTYCJI .

Cel Inwestycji .
Spółka „Preety Woman” zamierza wejść na rynek południowej Polski i rozszerzyć swój asortyment produktów.

Środki Realizacji Celu .
• rozbudowa linii produkcyjnej
• przygotowanie zbytu, w pierwszej kolejności na dotychczas produkowane towary, a później na nowy asortyment
• zorganizowanie bazy transportowej

Uzasadnienie dla Inwestycji .
• niezaspokojony popyt na krajowe kosmetyki na terenie Polski południowej
• znikoma konkurencja na terenie Polski południowej w sferze produktów krajowych
• posiadanie własnego laboratorium
• dość wysokie ceny kosmetyków zagranicznych

Oddziaływanie na Środowisko .
Inwestycja posiada bardzo minimalne ujemne oddziaływanie na środowisko i nie powinna w przyszłości stworzyć problemów z powyższego tytułu.

Harmonogram Realizacji .
Harmonogram realizacji zadania przedstawia się w sposób następujący:
• opracowanie i uzgodnienie dokumentacji - II kwartał,
• dostawa nowych komponentów - III kwartał,
• próbna produkcja nowych produktów- IV kwartał,

III. ANALIZA MARKETINGOWA

1. OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

Oferta Asortymentowa na Rynku .
Na rynku polskim jest oferowana duża liczba kosmetyków. Zróżnicowanie cenowe związane jest w głównej mierze z jakością, technologią i bazą surowcową.
Główni konkurenci działający na terenie kraju to:
• „Uroda” – Warszawa
• „Melisa” – Toruń
• „Eris” – Rzeszów

Średnie Ceny Zbytu na Rynku (w zł).

Maseczki Mleczko kosmetyczne Tonik pielęgnacyjny Kremy Peelingi
Uroda 8-10 10-12 9-10 8-20 -------
Melisa ------- 9-13 10-12 10-25 12-14
Eris 10-15 11-12 8-10 10-17 11-13

Prognoza Reakcji Konkurencji na Inwestycje .
Część wytwórców posiada własne laboratoria i może poszerzyć różnorodność oferowanych produktów. Z naszych prognoz wynika, że zbyt powinien zapewniony ze względu na stosunkowo niskie ceny; jednak niektórzy producenci posiadają szacunkową zdolność obniżenia ceny nawet o 10-15 % .

2. OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU .

Klienci dla Naszej Produkcji .
• salony kosmetyczne
• apteki
• indywidualni klienci z Warszawy i okolic
• pojedyncze drogerie

Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku .
• skuteczna reklama
• atrakcyjność produktu (forma, kolor, zapach, konsystencja),
• sprawna dystrybucja
• popyt na środki pielęgnacyjne dobrej jakości
• stosunkowo niska cena.
Obszar Dystrybucji .
Obszarem dystrybucji jest centralna Polska.

Prognoza Popytu na Nasze Produkty .
Na popyt produktów będą miały wpływ następujące czynniki:
• ceny
• jakość
• konkurencja
• polityka finansowa państwa

3. OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA .

Surowce i Dostawcy .
• „Chemical” – zakłady chemiczne
• „Beatrix” – producent opakowań

Warunki Dostaw .
Na dostawę komponentów i opakowań są podpisane umowy długoterminowe. Obecnie trwają rozmowy w celu wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków umownych.

Program Zaopatrzenia .
W przypadku nawet największego zapotrzebowania na produkty branży kosmetycznej nie powinno być trudności z pozyskaniem surowca. Niemniej najbardziej wrażliwy na wzrost cen jest alkohol ze względu na duże podwyżki akcyzy w ostatnich latach w Polsce. W przypadku boomu gospodarczego wzrost cen alkoholu może być nawet 50 %.

Organizacja Dostaw .

Dostawy będą zorganizowane w oparciu o posiadaną własną bazę transportową oraz o wynajem u drobnych przewoźników.

4. PLAN MARKETINGOWY .

Wykaz Produkcji .
Firma będzie kontynuować produkcję kosmetyków do pielęgnacji twarzy:
• mleczek do cery
• wrażliwej
• normalnej
• tłustej
• suchej
• toników do cery:
• wrażliwej
• normalnej
• tłustej
• suchej
• kremów do cery:
• wrażliwej
• normalnej
• tłustej
• suchej
• maseczek:
• owocowej
• „zamykającej pory”
• ujędrniającej
Natomiast ograniczymy produkcję peelingu ze względu na mały popyt (niedopracowany skład – zła konsystencja)
Nasz asortyment planujemy rozszerzyć o:
• kosmetyki do cery dojrzałej – dla pań po 40-tce:
• krem przeciwzmarszczkowy na dzień
• krem regenerujący na noc
• mleczko kosmetyczne – ujędrniające
• kosmetyki do demakijażu oczu:
• wrażliwych
• normalnych
• maseczkę (duży popyt na kosmetyki tego rodzaju)
• z wyciągiem z alg morskich
• antystresową

Sposoby Dystrybucji .
Nasze produkty będą sprzedawane własnej hurtowni zlokalizowanej na terenie Warszawy. Również zamówienia na nasze produkty są zbierane przez naszych przedstawicieli handlowych, następnie realizowane przez przewoźników.

Strategia Reklamowa .
Zamierzamy w pierwszym okresie przeznaczyć kwotę 10.000 zł na reklamę poprzez dostarczanie katalogów zainteresowanym naszą ofertą. Materiały te będą rozsyłane do salonów kosmetycznych oraz aptek na terenie Polski – szczególnie Polski południowej. Obecnie zlecono ich opracowanie, które będzie charakteryzowało się wysokim poziomem poligraficznym i merytorycznym. Dodatkowo planujemy rozdawanie bezpłatnych próbek naszym potencjalnym klientom. W pierwszym okresie produkcji tj. do 5 m-cy dla nowych klientów zastosujemy niewielkie upusty cenowe w celu zachęcenia składania dalszych zamówień. Zamierzamy przeznaczać na promocję i reklamę 10 % zysku ze sprzedaży naszych kosmetyków.

Strategia Cenowa .
W pierwszym okresie produkcji zamierzamy prowadzić sprzedaż wyrobów na poziomie Koszty + 5 % zysku. W dalszym okresie, po uzyskaniu odpowiedniej pozycji na rynku i obniżaniu stopniowym kosztów stałych zamierzamy utrzymywać produkcję na poziomie cenowym równym z konkurencją. Docelowo zamierzamy doprowadzić zysk ze sprzedaży do poziomu 30 % (netto). Dla stałych odbiorców zamierzamy wprowadzić specjalne preferencje cenowe, które będą polegały na obniżaniu cen w zależności od wielkości zamówienia i systematyczności zamówień. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin. Dla odbiorców indywidualnych zamierzamy prowadzić specjalne konkursy z nagrodami. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin.

IV. PLAN ZATRUDNIENIA

1. PLAN ZATRUDNIENIA .

Pracownicy i ich Kwalifikacje .

• Dyrektor Zakładu – Ewa Sawicka - lat 29, magister chemii (Politechnika Krakowska), posiada 3 letnią praktykę produkcyjną, jest odpowiedzialna za całokształt funkcjonowania firmy,
• Główny Księgowy – Agata Woźnica - lat 30, magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna), posiada wieloletnią praktykę w firmie od początku jej działalności, odpowiedzialna za system księgowości i kontroli finansowej,
• Kierownik Zespołu Marketingu i Sprzedaży – Joanna Miernik - lat 27, magister ekonomii (Uniwersytet Śląski), odpowiedzialna za opracowanie i realizacje strategii marketingowej oraz za prowadzenie sprzedaży produkcji,
• Kierownik Produkcji – Aneta Matianowska - lat 31, magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna), od początku pracuje w firmie, odpowiedzialna za zorganizowanie całego procesu produkcyjnego.

Zatrudnienie:
• docelowo 35 osób łącznie z administracją,

Schemat Organizacyjny .
• Dyrektor,
• Główny Księgowy,
• Zespół Marketingu,
• Wydział Produkcji,
• Wydział Badawczy

Współpraca z Zewnętrznymi Jednostkami .
Zamierzamy współpracować z firmą transportową z okolic Warszawy. Zostały już przeprowadzone rozmowy z kilkoma firmami dotyczące zakresu współpracy.

V. TECHNICZNY PLAN PRACY

1. TECHNICZNY PLAN PRACY .

Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia .
• przygotowanie pomieszczeń do produkcji nowych kosmetyków
• opracowanie i uzgodnienie technologii produkcji
• zorganizowanie grupy produkcyjnej i przeprowadzenie ewentualnych szkoleń,
• opracowanie planu marketingowego i planów pochodnych,
• podpisanie umów na dostawę nowych komponentów i opakowań,
• rozpoczęcie kampanii reklamowej,
• zaciągnięcie niskoprocentowego kredytu
• Podpisanie umowy z firmą przewozową

Metody Zapewniające Sprawne Działanie .
Odpowiedzialnym za promocję i dystrybucję produkcji będzie Zespół Marketingu. Zespół Marketingu będzie wykorzystywał w swojej pracy wszystkie dostępne nam metody i sposoby skutecznego działania na rynku wyspecjalizowanych artykułów kosmetycznych. Podstawową sprawą jest jasny i przejrzysty system kalkulacji kosztów i cen każdego produktu.
Dzięki umiejętnemu zaplanowaniu budżetu marketingowego, przygotowaniu i przeprowadzeniu odpowiednich działań i ich pełnej kontroli zdecydowanie polepszymy efekty sprzedaży.

Program Produkcji .
W projekcji przyjęliśmy zwiększoną ilość produkcji w poszczególnych latach. Powyższe założenie zostało przyjęte głównie ze względu na próbę wejścia na rynek południowej Polski.

VI. ANALIZA SWOT

1. MOCNE STRONY PROJEKTU .

• wysoka jakość wyrobów mogąca konkurować z najlepszymi wyrobami krajowymi,
• konkurencyjność cenowa wobec innych producentów,
• przewidywany wzrost popytu na produkcję,
• mała konkurencja na rynku Polski południowej,
• spółka posiada wyspecjalizowane służby w zakresie marketingu, które już potwierdziły swoją przydatność w trakcie przeprowadzania innych projektów,
• stosowanie nowoczesnych metod w marketingu,
• wyszkolona i oddana dla firmy załoga kierownicza i wykonawcza,
• posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć,
• bardzo dobre rozpoznanie źródeł zaopatrzenia,
• dostępność podstawowych surowców,
• własne laboratorium,
• korzystne ze względów transportowych położenie zakładu,
• dobra opinia u klientów,
• inwestycja bez problemów powinna obsłużyć spłatę rat i odsetek od kredytu,
• Stosowanie różnych form promocji.

2. SŁABE STRONY PROJEKTU .

• mało rozwinięta własna baza transportowa,
• brak dokładnego rozeznania zasad działalności wszystkich obecnych na rynku firm,
• niewielka liczba dużych odbiorców,
• słaby image firmy na rynku południowej Polski (słaby dostęp do klientów).

3. SZANSE PROJEKTU .

• przewidywany wzrost popytu na produkcję,
• automatyzacja procesów technologicznych,
• możliwość konkurowania z produktami innych firm,
• pojawienie się nowych klientów

4. ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU .

• szybki rozwój technologiczny w produkcji kosmetyków,
• brak ochrony krajowych producentów przed importowanymi kosmetykami
• konkurencja ze strony innych firm
• zmiana potrzeb i gustów klientów
• chęć zmiany warunków płatności ze strony nabywców
• trudności z dostawą komponentów


V. ANALIZA FINANSOWA

1998 1999
RACHUNEK WYNIKÓW
A. PRZYCHODY
I. Przychody ze sprzedaży 315000 339000
II. Inne przychody
B. KOSZTY DZIAŁ. OPER. 249200 259150
I. Zużycie mat. do produkcji 150000 155000
II. Zakup mat. 20000 21500
III. Amortyzacja 1200 1250
IV. Wynagrodzenia pracow. 30000 32500
V. Narzuty na wynagr. 15000 16000
VI. Koszty opakowań 13000 14000
VII. Opłaty za energ. Itp. 8000 7500
VIII. Usługi obce 9500 9600
IX. Podatki i opłaty 1500 1300
X. Inne koszty 1000 500
C. WYNIK DZIAŁ. OPER.
I. Zysk na dział. oper. 65800 79850
II. Strata na dział. oper.
D. PRZYCH. FINANS. 0 0
E. KOSZTY FINANS. 0 0
F. WYNIK DZIAŁ. GOSP.
I. Zysk brutto 65800 79850
II. Strata brutto
G. PODATEK DOCH. 13000 13600
H. WYNIK NETTO
I. Zysk netto 52800 66250
II. Strata netto

Podobne prace

Do góry