Ocena brak

Bizancjum - Spór ikonoklastyczny

Autor /Stasek Dodano /14.10.2011

W VIII wieku nastąpił kryzys dotyczący sporu o stosunek do świętych obrazów, czyli według greckiej terminologii ikon. Z jednej strony stali ikonodulowie, których cechowała głęboka część, do ikon, przekonanie o ich cudownej mocy, z drugiej ikonoklaści- burzyciele ikon. Pierwsi byli liczni przede wszystkim w Grecji, drudzy w Azji Mniejszej. Ikonoklaści widzieli w kulcie ikon odstępstwo od monoteizmu biblijnego, naleciałość o pogańskim charakterze którą należało usunąć. Zwracali się oni przeciwko mnichom jako temu środowisku, które kult obrazów aktywnie wspierało. Walka między tymi tendencjami zakończyła się ostatecznie klęską ikonoklastów.

Podobne prace

Do góry