Ocena brak

Bizancjum - „Nowy Rzym”

Autor /Lewin Dodano /02.05.2012

 

  • Dzieje Bizancjum są kontynuacją i dalszym ciągiem historii Imperium Rzymskiego, choć przebiegają w innych warunkach politycznych i innej formacji społeczno- ekonomicznej- zacieśnienia do obszaru o przewadze greckiego elementu etnicznego. Zachowała się jednak ciągła linia rozwoju od Oktawiana Augusta i jego republikańskich przodków aż do ostatniego cesarza Konstantyna Dragasesa. Mimo że mieszkańcy Cesarstwa Bizantyjskiego pozbyli się powierzchownego nalotu łaciny, wciąż nazywali się Rzymianami- Romaioi.

  • Dlaczego Cesarstwo Wschodniorzymskie nie podzieliło losu zachodnich pobratymców?:

  • Tereny Bizancjum przewyższały znacznie Zachodnie względem ekonomicznym

  • Większy zasięg gospodarki towarowej

  • Zdrowsza struktura społeczna (duży procent gospodarstw chłopskich)

  • Najazdy barbarzyńców, które stąd wzięły swój początek, w mniejszym stopniu dotknęły Wschód, a jeżeli to jego europejskie tereny, oszczędzając sam Konstantynopol

  • Mimo wojen z Persją prowincje Syria, Egipt i Azja Mniejsza cieszyły się niezmąconym spokojem, jeżeli nie liczyć zamieszek wewnętrznych. Dopiero za czasów Justyniana nastąpił pierwszy cios od wschodu- zburzenie Antiochii przez Persów (540)

  • W V w. cesarze wschodni przeprowadzili szereg reform, których nie zdołało już podjąć umierające cesarstwo na Zachodzie:

  • usunięcie z armii Germanów i przywrócenie przewagi oddziałom złożonym z chłopów- obywateli rzymskich

  • reformy administracji i skarbowości za czasów Anastazego, Justyna i Justyniana.

Podobne prace

Do góry