Ocena brak

Bizancjum a Arabowie w wiekach VII - X. Rywalizacja polityczna i wzajemne oddziaływania w sferze kultury

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

-  krótkotrwały triumf Herakliusza

-  rabunkowe wyprawy Arabów na Syrię, słaby opór monofizytów syryjskich

-  634 r. – klęska Bizancjum pod Jerozolimą

-  635 r. – zdobycie Damaszku przez Arabow

-  opanowanie Egiptu, 642 r. – upadek Aleksandrii

-  do 647 r.  –  opanowanie przez  Arabów Cyrenajki i Trypolitanii

tolerancja religijna i niższe podatki arabskie

-  od 660 r. – arabski namiestnik Syrii, potem kalif – Moawija, zorganizował flotę arabską, atakującą Bizancjum  –  649 r.  – zdobyty Cypr bazą morską

*  od 673 r. ataki na Konstantynopol z Morza Marmara, 4letnia obrona Konstantyna IV Pogonatosa, użycie tzw. „ognia greckiego”  – mieszaniny zapalającej, sojusz

-  przeniknięcie Arabów do Afryki, budowa twierdzy Kairuan, sojusz Bizancjum z Berberami powstrzymał ich od dalszej ekspansji na zachód

-  osłabienie Bizancjum za czasów Justyniana II i kalifów  – Abd Al.-Malika i Welita I

*  698 r. – upadek Kartaginy

*  717 r.  –  oblężenie Konstantynopola, udana obrona prowadzona przez Leona III

-  727 r. – zatrzymanie Arabów pod Niceą

-  740 r.  –  bitwa pod Akroinon  –  zwycięstwo Bizancjum, granica na górach Taurus

okres walk wewnętrznych u Arabów 

-  IX w. – Bizancjum utraciło jeszcze Baleary, Kretę, Sardynię i Sycylię

Do góry