Ocena brak

Biurokracja w socjologii poweberowskiej

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

M.Foucault-zwrócił uwagę na związek struktur organizacyjnych i hierarchii w nowoczesnych społeczeństwach i otoczenia architektonicznego. Ludzie lokują się w takich otoczeniach architektonicznych, które odpowiadają ilości szczebli danej organizacji. Lokowane są w takich budynkach gdzie wyższe piętro to wyższe stanowisko, rozkład pokoju, wielkości określają rolę urzędnika w hierarchii. Foucault zwrócił uwagę na rozkład pomieszczeń i sal i typ sprawowanej kontroli. Nadzór może mieć charakter zmysłowy (obserwowanie podwładnych), bezpośredni i drugi ma postać pośredni, polega na gromadzeniu dokumentów na danego urzędnika w przypadku jego awansu lub też w postaci pewnego „haka”. Może się wiązać z szantażem lub tp.

Zwrócono w odniesieniu do biurokracji uwagę na pojęcie władzy M. Crozier zajął się patologią władzy w organizacji. Przepisy są pewną formą sprawowania władzy i redukowania przepisów. Dzięki temu może wydawać polecenia, rozkazy w innym przypadku może wiązać się z naruszeniem władzy. Zmniejszenie ilości przepisów wiąże się ze zwiększeniem władzy. Biurokracja jest tak zorganizowana żeby likwidować konflikty-zbliżona do maszyny. Tymczasem, gdy konflikty pojawiają się i zamiast je rozwiązać dyrekcja stosuje metody lepszego poinformowania. Inny sposób na rozwiązywanie konfliktów to usztywnienie kontaktów między władzą a urzędnikami co doprowadza do stłumienia kontaktów. Selznik badał amerykańskie instytucje biurokratyczne. Zauważył, że ludzie dokonują reinterpretacji przepisów, aby wykonywać je w stopniu minimalnym. Radą na to jest wydawanie nowych przepisów i wydawanie ich w sposób minimalny. Wreszcie zwrócono uwagę na współczesną biurokrację wysoko wykwalifikowaną. Biurokracja radzi sobie przy prostych sprawach, gdy instytucja zastosuje innowacje urzędnicy nie są dobrze wykorzystani i przez to źle działa cała biurokracja.

Japoński model organizacji zakłada cechy, których model Webrowski nie zakładał „od góry do dołu” a japoński, że przedstawiciele dyrekcji konsultują się z niższym szczeblem robotnikami.

Model ten zakłada:

  1. Zmniejszenie specjalizacji-wyspecjalizowany pracownik zanim zacznie pracować na najwyższym stanowisku przechodzi od najniższych do najwyższych stanowisk.

  2. Produkcja nie jest zorganizowana na najwyższą specjalizację-robotnicy konsultują się z inżynierem.

  3. Pewność zatrudnienia-korporacja nie wyrzuci pracownika aż do emerytury wraz z wiekiem robotnik awansuje.

  4. Japońska korporacja oczekuje lojalności wobec firm i zaspokaja potrzeby pracowników, wszyscy czują się odpowiedzialni.

Japoński model jest konkurencyjny dla europejskiego pomimo załamania japońskiego eksportu (konkurencja dla Europy i USA).

Podobne prace

Do góry