Ocena brak

Biurokracja a etyka w koncepcji Webera

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Urzędnik oprócz przepisów musi opierać się na normach ogólnych danego kraju. Osobną sprawą jest sprawa norm moralnych-urzędnik musi być posłuszny, ale bywa tak, że polecenie zwierzchnika jest niezgodne z prawem, z moralnością. Weber mówi, że urzędnik musi być zawsze posłuszny nawet, jeśli polecenie jest nie zgodne z prawem (przynajmniej w zakresie biurokracji politycznej) Złamanie prawa bierze na siebie zwierzchnik to on za to odpowie. Urzędnik nie może go za to sądzić, bo prawo nie zawsze jest słuszne. Po drugie nie ma jednej moralności, urzędnik kierując się swoją moralnością może robić to bezzasadnie.

Weber mówi, że istnieją dwie etyki:

1.Etyka przekonań-to zasady, które oznaczamy mianem moralności zgodnej z Dekalogiem. Etyka przekonań stawia pewne rządania, niezależnie od konsekwencji, ponieważ to nie jest nasza sprawa. Weber sądzi, że etyka przekonań musi cechować urzędnika, który jest tylko wykonawcą

2.Etyka odpowiedzialności-branie pod uwagę konsekwencji działań, realne skutki trzeba czasem łamać normy moralne, żeby nie pogorszyć sytuacji

Z punktu widzenia etyki przekonań, każde życie jest ważne. W przypadku etyki odpowiedzialności jest to tzw. mniejsze zło. Jest to etyka stanu wyjątkowego, wyjątkowego, której nie ma dobrych rozwiązań, taką etyką powinien kierować się szef całej instytucji.

Urzędnik nie powinien myśleć kategoriami etyki odpowiedzialności, trzeba mieć opinię osoby, która nie przekracza norm.

Podobne prace

Do góry