Ocena brak

Bitwy kampanii wrześniowej - Bój pod Wizną

Autor /Stasek Dodano /14.10.2011

W rejonie Wizny przygotowano w 1939 umocnioną pozycję obronną o szerokości 9 km składającą się z 6 ciężkich i 2 lekkich żelbetowych schronów boj. wyposażonych w ruchome kopuły panc. oraz z 8 lekkich schronów boj. i zapór przeciw piechocie i czołgom; do wybuchu wojny nie wszystkie schrony wykończono. Skład załogi pozycji: 8 kompania 135 pp wzmocniona plutonem ckm, 3 kompania ckm baonu fort., bateria artylerii pozycyjnej (2 plutony 76 mm), 136 rez. kompania sap., pluton artylerii piech. z 71 pp, pluton zwiadowców konnych 135 pp, pluton pionierów 71 pp - łącznie ok. 20 oficerów i 700 podoficerów i szeregowców; 6 lekkich dział, 24 ckm, 18 rkm, 2 karabiny ppanc. Dowódca odcinka kpt. W. Raginis. Załoga otrzymała, w ramach zadań SGO "Narew", zadanie obrony Narwi w rejonie Wizny przed niem. siłami nacierającymi z Prus Wschodnich.

7 IX pod Wiznę podeszły oddziały rozp. 10 DPanc z 21 K gen. von Falkenhorsta, które rozbiły pluton konnych zwiadowców, 8 IX na przedpolu Giełczyna rozpoczęły działania zaczepne pododdziały brygady fort. "Lőtzen". Lotnictwo niem. przez cały czas prowadziło intensywne rozpoznanie i bombardowało pol. pozycje. W nocy na 9 IX na kierunek W. został wprowadzony 19 KPanc (dca gen. H. Guderian), który miał uderzyć przez W. na Brześć, potem ruszyć na tyły wojsk pol. na wsch. od Wisły. Korpusowi podporządkowano 10 DPanc i brygadę "Lőtzen".

10 DPanc nacierała wzdłuż szosy Wizna-Góra Strękowa, brygada "Lőtzen" na pozycję Giełczyn, 2 DZmot w kier. Niwkowo, Grądy, Woniecko; 3 DPanc stanowiła II rzut. Siły niem. I rzutu liczyły łącznie ponad 30 000 żołnierzy; miały potężne wsparcie lotn., dysponowały 160 czołgami, liczną artylerią i bronią panc. 9 IX artyleria niem. prowadziła całodzienny ostrzał pozycji pol. Tego dnia rano 10 DPanc i brygada fort. "Lőtzen" rozpoczęły bezpośrednie natarcie na pozycje "W." Załoga pol. stawiała zacięty opór. Pojedyncze schrony broniły się do 10 IX; jako jeden z ostatnich padł ok. godz. 11 schron nr 6 kpt. Raginisa w rej. Góry Strękowej; bohaterski dowódca pozycji odebrał sobie życie.

Obrońcy pozycji "W." opóźnili o przeszło 2 dni planowaną operację wojsk niem. mającą na celu dwustronne okrążenie gł. sił pol. na wsch. od Wisły. Ze względu na stosunek sił bój pod W. był jednym z charakterystycznych epizodów wojny obronnej Polski 1939.

Podobne prace

Do góry