Ocena brak

Bitwy Grecko - Perskie

Autor /Stasek Dodano /14.10.2011

GRECJA-PERSJA przyczyny-opanowanie przez króla perskiego Dariusz I kolonii greckich nad cieśninami czarnomorskimi,nakładanie dużych danin-przejęcie kontroli w handlu. W konsekwencji: wybuch powstania antyperskiego w polis Jonii.

BITWY:

Maraton(490)wojska ateńskie dowodzone przez stratego Militiadesa dzięki zastosowaniu formacji zbrojnej falangi i manewru oskrzydlenia wrogów pokonały Persów.

Termopile(480)lądowa;Leonidas;król Spartan;-próba obrony dogodnych pozycji na przesmyku termopilskim.Początkowo skutecznie walczyła ciężkozbrojna piechota grecka.Zdrada wśród Greków-obejście przez Persów obozu greckiego.Leonidas odesłał część wojsk greckich i z 300 Spartanami walczył do końca.Wszyscy zginęli.

Salamina(480)morska;Temistokles;strateg ateński;-Temistokles rozpuszczał wieści o upadku ducha bojowego wśród Hellenów i planowanej ucieczce.Wielkie okręty perskie wpłynęły do wąskiej cieśniny i zatoki,gdzie uległy przewadzy mniejszych i zwrotniejszym okrętów ateńskich.Wielkie zwycięstwo greckie.Hellenowie przechodzą do ofensywy.

Plateje(479)lądowa;Pauzaniusz;regent spartański;-Wojska lądowe Związku Panhelleńskiego podążają na północ za Persami.Dzięki doświadczeniu i sprawności Spartan wojska perskie rozbito,wódz perski Mardoniusz zginął.Największa bitwa.W ręce Greków wpadł wielki i bogaty obóz perski.

Podobne prace

Do góry