Ocena brak

BITWA POD HÓCHSTADT (BLINDHEIM, BLENHEIM) 1704

Autor /oprah Dodano /02.08.2012

Pierwsze decydujące bitwy w HISZPAŃSKIEJ WOJ­NIE SUKCESYJNEJ stoczono w okolicy bawarskich miejscowości Donauwoerth i Blindheim w pobliżu Hóchstadt. W pierw­szej bitwie pod Hóchstadt 20 września 1703 odnieśli zwycięstwo Francuzi, co umożliwi­ło ich marsz w kierunku Wiednia, austriac­kiej stolicy, druga stoczona 13 sierpnia 1704, wyeliminowała Bawarię z wojny i zmusiła Francuzów do wycofania się na linię Renu. W bitwie pod Donauwoerth leżącym na północnym brzegu Dunaju 2 lipca 1704 część armii francusko-bawarskiej poniosła znaczne straty, a jej siły główne cofnęły się do Augsburga, po czym przeszły na północ od Dunaju, w pobliże Blenheim. John Chur-chill, pierwszy książę Marlborough (1650--1722), który początkowo zajął pozycję na południe od Dunaju, gdyż zamierzał ude­rzyć na Augsburg, przeszedł na północny brzeg rzeki Nebel, gdzie spotkał się z księ­ciem Eugeniuszem Sabaudzkim (1663--1736), stojącym na czele wojsk austriac­kich. Połączone siły liczyły 52 tysiące żoł­nierzy, Marlborough stał w centrum, Euge­niusz na prawym skrzydle z jazdą i piechotą, na lewym skrzydle, przy brzegu Dunaju, znajdowały się inne wojska sprzymierzo­nych. Siły przeciwnika liczyły 60 tysięcy żołnierzy, składały się z wojsk francuskich pod dowództwem hrabiego Kamila de Tal-lard (1652-1728) i bawarskich pod dowódz­twem elektora Maksymiliana II Emanuela (1662-1726). Lewe skrzydło sprzymierzo­nych atakowało dwukrotnie armię francus-ko-bawarską, ale zostało odparte. Eugeniusz Sabaudzki bronił swej pozycji przed atakami nieprzyjaciela. Kawaleria i piechota księcia Marlborough zaatakowały i rozbiły wojska francuskie w centrum, osłabionym wskutek wsparcia udzielonego zaangażowanym w wa­lkę skrzydłom. Marlborough skierował na­stępnie atak w lewo, spychając Francuzów do Dunaju (wielu żołnierzy utonęło). Roz­dzielona piechota francuska została osaczo­na. Lewe skrzydło nieprzyjaciela zostało pobite przez Eugeniusza Sabaudzkiego. Około 13 tysięcy Francuzów dostało się do niewoli, około 15 tysięcy zostało rannych, poległo lub utonęło. Straty sprzymierzonych wynosiły około 12 tysięcy ludzi.

Podobne prace

Do góry