Ocena brak

Bitwa Jutlandzka - Broń torpedowa

Autor /Stasek Dodano /14.10.2011

Torpeda, która pojawiła się stosunkowo niedawno, była jedną z najgroźniejszych broni. Jej udoskonalanie szło w kierunku zwiększenia zasięgu, prędkości, a przede wszystkim wynalezienia paliwa, które nie pozostawiałoby śladu na powierzchni wody. Pod koniec I Wojny Świa-towej zaczęto też pracować nad sposobami zrzucania torped z samolotów i zaczęto strzelać torpedy salwami, co znacznie zwiększyło szansy tra-fienia wrogiego okrętu.

Jeżeli chodzi o przeciwdziałanie torpedom, to w omawianym okresie praktycznie nie istniały środki pozwalające skutecznie zapobiec trafieniu torpedą, a jedynym wyjściem było zygzakowanie i robienie uników. Główną więc metodą obrony przeciw torpedom było "zwalcza-nie problemu w zarodku" czyli niszczenie jednostek je wystrzeliwują-cych. Ówczesne torpedy były na tyle niedoskonałe, że aby zatopić wrogi okręt należało w nim "umieścić" kilka torped, co przy nikłym prawdo-podobieństwie trafienia wymagało wystrzelenia dziesiątek torped, a to z kolei wymagało wprowadzenia do walki dużej ilości jednostek je przenoszących.

Podobne prace

Do góry