Ocena brak

BISHOP - działo samobieżne

Autor /ja123 Dodano /22.02.2011

Pierwsze brytyjskie działo samo­bieżne, w którym dwudziestopię-ciofuntową armato-haubicę (kal. 87,6 mm) zamontowano na podwo­ziu czołgu *Valentine. Nie była to udana konstrukcja. Zbyt duże wy­miary sprawiały, że Bishop był ła­twym celem dla niemieckich armat przeciwpancernych i czołgowych. Złe zamocowanie działa ogranicza­ło możliwość podniesienia luty, co ograniczało donośność pocisków do 6000 m, a więc dwukrotnie mniej, niż wynosiła donośność działa w wersji polowej. Bishopy rozpo­częły służbę bojową w październi­ku 1941 r. i były używane w Afry­ce Północnej do 1942 r. Produkcję zakończono w lipcu 1942 r. i do te­go czasu wytworzono 100 dział sa­mobieżnych. W 1943 r. walczyły na Sycylii i we Włoszech, ale rok później wycofano je ostatecznie, wprowadzając na ich miesjce kana­dyjskie działa samobieżne *Sexton.

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

kal. donośność kąt podniesienia lufy poziomy kąt ostrzału szybkostrzelność ciężar bojowy maks. prędkość zasięg 87,6 mm 6000 m od-7° do+65° 15° 6 strz./min18 t40 km/h230 km

Podobne prace

Do góry