Ocena brak

BIRMAŃSKA DROGA szosa strategiczna

Autor /ja123 Dodano /22.02.2011

Droga o długości 1120 km, budo­wana przez Chińczyków od 1920 r.,połączyła Kunming w chińskiej prowincji Yunnan z Lashio w bry­tyjskiej kolonii Birmie. Po 1938 r. stała się jedyną lądową magistra­lą, którą otrzymywały zaopatrze­nie wojska *Czang Kai-szeka. W 1940 r. Brytyjczycy, aby nie draż­nić Japończyków, zamknęli drogę, ale tylko na okres deszczów monsu-nowych, gdy i tak nie była przeje­zdna.

Po opanowaniu Birmy przez Japończyków w 1942 r. droga zosta­ła zablokowana, a wycofujące się oddziały chińskie wysadziły most na rzece Salween. Od tego czasu wojska Czang Kai-szeka otrzymy­wały zaopatrzenie drogą powietrzną z Indii (operacja *„Hump"). Ame­rykanie nalegali na podjęcie ofensy­wy, by otworzyć główny lądowy szlak zaopatrzeniowy, ale Brytyj­czycy uważali, że nie mają wystar­czająco dużo sił. Od 1944 r. Amery­kanie rozpoczęli budowę nowej dro­gi z Ledo w Indiach (tzw. DrogiStilwella) i do lutego 1945 r. dziękipostępom swoich wojsk doprowa­dzili tę drogę do Lashio w Birmie.W czerwcu 1945 r. Droga Birmań­ska została odblokowana.

Podobne prace

Do góry