Ocena brak

Biopsja nerki

Autor /margolcia Dodano /26.06.2014

Jest to badanie polegające na pobraniu wycinka nerki do dalszych badań histopatologicznych, badań pod mikroskopem elektronowym i immunofluorescen-cyjnym. Prawidłowa ocena morfologii na poziomie tkankowym i komórkowym pozwała na ocenę stopnia rozwoju choroby, ułatwia klasyfikację oraz ustalenie rokowania. U małych dzieci, do ok. 2 rż., biopsja nerki jest wykonywana metodą otwartą, operacyjną. U starszych dzieci i dorosłych, którzy są już w stanie współpracować w czasie zabiegu, badanie wykonuje się metodą przezskórną. Wykonuje się ją na czczo, w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Powikłania po tym zabiegu występują bardzo rzadko. Do powikłań, które mogą się zdarzyć, należy krótkotrwały krwiomocz łub krwinkomocz, rzadziej - krwiak nerki. W niektórych przypadkach zespołu nerczycowego, przedłużającego się kłębuszkowego zapalenia nerek, w pewnych przypadkach ostrej niewydolności nerek, długotrwałego białkomoczu lub krwinkomoczu niewiadomego pochodzenia biopsja jest badaniem niezbędnym.

W procesie diagnostycznym rzadko opieramy się na wynikach pojedynczego oznaczenia i jednego testu. Wartość predykcyjna dodatnia rośnie bowiem w przypadku kombinacji różnych metod diagnostycznych. Mimo że lekarze często są przekonywani co do wysokiej wartości predykcyjnej nowych testów serologicznych, należy podkreślić, że nie są one nigdy w pełni wiarygodne. Można tylko powiedzieć, że są one przydatne w procesie ustalania diagnozy i muszą być analizowane w pakiecie wszystkich wyników badań laboratoryjnych, przede wszystkim razem z wynikiem badania klinicznego.

 

Podobne prace

Do góry