Ocena brak

Biopsja endomiokardialna i perikardialna

Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013

Wsierdzie, warstwa podwsierdziowa oraz warstwa mięśniowa podwsierdziowa są dostępne procedurze biopsyjne. Uzyskane za pomocą endokawitarnych bioptomów wycinki (bioptaty) zarówno z przegrody od strony prawej komory jak i wolnej ściany lewej komory pozwalają na przyżyciową diagnostykę morfologiczną serca.

Biopsja endomiokardialna, będąc procedurą bezpieczną jest wykorzystywana przede wszystkim w celu stwierdzenia obecności zapalenia mięśnia sercowego, określenia stopnia przebudowy mięśnia sercowego a także monitorowania potransplantacyjnego serca. W tym ostatnim przypadku biopsja endomiokardialna pozwala na wykazanie i leczenie ostrego odrzucania po transplantacji serca. Podobnie jak wsierdzie, nasierdzie jest także dostępne technice biopsyjnej.

Dojście cienkim fibroskopem zaopatrzonym w możliwość pobrania tkanek umożliwia pozyskanie do badań zarówno płynu z worka osierdziowego, uzyskania wycinka blaszek osierdzia a także komórek warstwy mięśniowej nasierdziowej. Głównym wskazaniem do wykonania biopsji perikardialnej jest obecność płynu w worku osierdziowym szczególnie o charakterze nawrotowym a także procesów chorobowych obejmujących worek osierdziowy.

Podobne prace

Do góry