Ocena brak

BIONDO, Blondus FLAVIO

Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012

ur. 1392 w Forli, zm. 4 VII
1463 w Rzymie, Historyk, archeolog.

Studiował nauki human, i prawnicze w różnych miastach pn.
Włoch. Ok. 1432 przybył do Rzymu i rozpoczął pracę jako
notariusz Kamery Apost.; 1434 został sekretarzem pap.; w Kurii
rzym. pracował za pontyfikatu Eugeniusza IV, Mikołaja V,
Kaliksta III i Piusa II, czynny w dyplomacji pap. i w przygotowaniach
do Soboru Bazylejskiego.

Od 1436 prowadził działalność naukowo-badawczą w zakresie historii Włoch i archeologii;
najważniejsze dzieło B. Roma instaurata (1443-46) jest pierwszą
metodycznie opracowaną topografią Rzymu antycznego,
wczesnochrześc. i średniow.; liczne informacje hist., uwzględniające
również stan obiektów, mają do dziś wartość źródłową.

W dziele De verbis romanae locutlonls, w przeciwieństwie do
innych uczonych, dowodził, że język wł. jest kontynuacją antycznej
łaciny; dzieło Historiae ab inclinatione Romanorum jest
pierwszą próbą przedstawienia dziejów średniow.; L'Italia illustrata
to systematyczny opis Włoch od Alp do Salerno, zawierający
wiadomości topograficzne, hist, i biogr.; Roma trtumphans
mówi o instytucjach pubi, i prywatnych staroż. Rzymu
i ich odpowiednikach współcz.; B. opracował nadto Htstorlarum
Romani Imperli decades tres (w 31 księgach) oraz De origine
et gestis Venetorum.

Po rezygnacji 1349 z urzędu w Kurii
rzym. przebywał w Ferrarze, a nast. w Rawennie, Mediolanie,
Wenecji ; w Neapolu wystąpił wobec ces. Fryderyka III w sprawie
krucjaty antytur.; działalność na rzecz krucjaty kontynuował
po powrocie do Rzymu (1453).

 

J.C. Husslein, Flavio B. als Geograph des Frühhumanismus, Wü 1901 ;
Pastor I 308-310; B. Nogara, Scritti Inediti e rari di B. Flavio, R 1927; G. Ferretto, Note storico-bibliografiche di archeologia cristiana, CV 1942, 66-72; F. Baix, DHGE VIII 1513-1519; R. Fubini, DBI X 536-559.

Podobne prace

Do góry