Ocena brak

Biograficzne wyliczenie sposobów posługiwania się ciałem - Sposoby okresu młodzieńczego

Autor /Stefan Dodano /03.08.2011

Przede wszystkim można je obserwować u mężczyzny. Mniej ważne u dziewcząt w społeczeństwach, którymi interesuje się etnologia. Inicjacja — ważny moment w kształceniu ciała. Na podstawie sposobu, w jaki nasi synowie i córki są wychowy-wani, wyobrażamy sobie,  że nabywają tych samych manier i postaw i że otrzymują wszędzie takie samo wychowanie.

Przekonanie to jest błędne już u nas, a całkowicie fałszywe w odniesieniu do społeczeństw tzw. prymitywnych. Co więcej, opisujemy fakty, jakby wszędzie i zawsze istniało coś w rodzaju szkoły, podobnej do naszej, która rozpoczyna od razu opiekę i przyuczanie dziecka do życia. Z reguły jest odwrot-nie. Na przykład we wszystkich czarnych społeczeństwach wychowanie chłopców wzmaga się w okresie pokwitania, podczas gdy wychowanie dziewcząt pozostaje, jeśli można tak powiedzieć, tradycyjne.

Nie ma szkół dla kobiet. Szkołą dla nich są matki, u nich, poza sytuacjami wyjątkowymi, pobierają wykształcenie i wprost od nich wy-chodzą za mąż. Chłopiec wchodzi do społeczeństwa mężczyzn, gdzie uczy się zawodu, a przede wszystkim uczy się być  żołnierzem. Wszakże zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn momentem decydującym jest okres dojrzewania. Wtedy uczą się ostatecz-nie sposobów posługiwania się ciałem, które zachowają przez całe dorosłe życie.

Podobne prace

Do góry