Ocena brak

Biograficzne wyliczenie sposobów posługiwania się ciałem - Sposoby dorosłych: Czuwanie, sposoby odpoczynku

Autor /Stefan Dodano /03.08.2011

Odpoczynek może być odpoczynkiem cał-kowitym albo chwilą wytchnienia; może się odbywać leżąco, siedząco, w kucki itp. Pro-szę spróbować przykucnąć. Zobaczycie, jaką torturą byłby dla was np. posiłek maro-kański, podany z zachowaniem całego rytuału. Sposób siadania jest sprawą podsta-wową. Można odróżnić ludzkość kucającą i ludzkość siedzącą, a wśród niej ludy znające ławkę i ludy jej nie znające, ludy znające krzesło i ludy go nie znające. Rzecz ciekawa, we wszystkich okolicach 15 stopnia szerokości geograficznej północnej i na równiku na obu kontynentach rozpowszechnione są drewniane stołki, których nogi przedstawiają kucające postacie. Są ludy, które znają stoły, i ludy, które ich nie zna-ją. Stół, grecka  trapeza, wcale nie jest powszechnie używany.

Na całym Wschodzie normalnie używa się do dziś dywanu lub maty. Wszystko to jest dość skomplikowane, ponieważ w trakcie odpoczynku odbywają się posiłki, toczą się rozmowy itp. Niektóre społeczeństwa przyjmują posiłki w osobliwych pozycjach. Cała Afryka w dorzeczu Nilu i pewna część okolic Czadu, aż do Tanganiki, jest zamieszkała przez ludy, które przy pracy na roli dla odpoczynku używają szczudeł. Są inni, którzy z powodzeniem odpoczywają na jednej nodze, bez oparcia, inni wreszcie opierają się na kiju.

Na techniki odpoczynku składają się takie istotne cechy różnych cywilizacji, bardzo rozpo-wszechnione, obejmujące całe rodziny ludów. Psychologom wydaje się to wszystko cał-kiem naturalne: nie wiem, czy zgodzą się ze mną, ale ja sądzę, że te pozycje przyj-mowane w sawannie, wiążą się z wysokością traw, z funkcją pasterzy, wartowników itd., są mozolnie nabywane i przekazywane poprzez wychowanie. Odpoczywacie w sposób czynny, na ogół estetyczny, tak więc często nawet taniec jest odpoczynkiem itp. Wrócimy jeszcze do tego.

Do góry