Ocena brak

Biograficzne wyliczenie sposobów posługiwania się ciałem

Autor /Stefan Dodano /03.08.2011

Dla obserwatora zupełnie inna klasyfikacja jest nie tyle bardziej logiczna, ile  ła-twiejsza. Jest to proste wyliczenie. Miałem nawet zamiar przedstawić, tak jak to robią profesorowie amerykańscy, serię tabelek, ale wystarczy po prostu śledzić powoli lata człowieka, normalną biografię jednostki, żeby uporządkować sposoby posługiwania się ciałem, którymi ona rozporządza lub których ją nauczono.

Do góry